Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_MBILLS

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

​Plačilni promet - Uvoz izpiska mBILLS


Potrebne nastavitve šifrantov:
1. V šifrant Transakcijski računi dodamo številko računa (račun iz testnega primera= HW16109780000279983).
 Račun v datoteki XML je zapisan v tagu: <accountNumber>HW16109780000279983</accountNumber>

9945620_1.JPG

2. V šifrant ​POS terminali dodamo šifro prodajnega mesta. 
Za mBILLS je dogovor, da se pred šifro prodajnega mesta doda oznaka MB. 
Za vsako prodajno mesto določimo šifro partnerja, stroškovno mesto in projekt. 

Prodajno mesto je vpisano v tagu 
<entry>
 <key>channel_id</key>
   <value>0002</value>
</entry>


9945620_2.JPG 
 
Uvoz podatkov izpiska:

Ob vstopu v meni Bančni izpiski izberemo transakcijski račun za mBILLS.

9945620_3.JPG

Transakcijski račun se glede na vrsto postavke 10 - odliv, 20 - priliv vpisuje v polje ZIRO ali ZIRO1. 
V primeru priliva (tip=20) se vpiše:
ZIRO=SI56101000038238753  
ZIRO1=HW16109780000279983  

V primeru odliva (tip=10) se vpiše:
ZIRO=HW16109780000279983  
 
ZIRO1=SI56101000038238753 

Račun se prebere iz taga:
<merchantBankAccount>SI56101000038238753</merchantBankAccount>
    <merchantName>ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.</merchantName>

Uvoz izpiska izvedemo preko opcije Uvoz izpiska \ Plačila MBILLS.

Po potrditvi se odpre okno z naslednjim izborom:

Uvozna datoteka: pot do izpiska, nastavi se lahko tudi v šifrantu Transakcijski računi. 
Konto: vpišemo konto plačil za kontiranje. 
Konto provizije: vpišemo konto provizije.
Stroškovno mesto: izberemo stroškovno mesto za konto provizije. Okno je aktivno, če je XSTRM=.T.
Projekt: izberemo projekt stroška konta provizije. Okno je aktivno, če je XPROJEKT=.T..

9945620_4.JPG 

Pregled uvoženih podatkov:

Ločeno se izvede uvoz za postavko plačila in postavko provizije za to plačilo. 
V polje Opis se zapiše sestavljen podatek iz številke prodajnega mesta + namena plačila (tag  <key>purpose</key>, <value>Zavarovanje osebne zascite</value>)
Sklicevalna številka je enaka za plačilo in za provizijo plačila:
<key>reference</key>
   <value>771109-701591570227</value>
Datumska polja: datum se prebere iz taga  <statementDate>2019-04-25T00:00:00+02:00</statementDate>, ta datum se vpiše v Datum veljave, Valuta, Davčni datum in Datum izpiska. 


9945620_5.JPG


nazaj na pregled postopka obdelave izpiska