Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Opomini_arhiviranje

MIT navodila za uporabo programa MIT

Saldakonti: Opomini in arhiviranje

Označene opomine lahko arhiviramo in s tem vodimo evidenco posredovanih opominov za poslovnega partnerja.

Če želimo strošek opomina knjižiti med terjatve do partnerjev v Saldakontih, to storimo ob arhiviranju opominov . Opcija se vklopi po dogovoru z naročnikom s sistemsko nastavitvijo XSTR_OPOM - Vpis stroškov opomina ob arhiviranju.

1. Arhiviranje in pregled arhiva (primer, kjer opcija za vpis stroškov ni aktivna):

Po potrditvi opcije desnega menija Arhiviranje program vse opomine na pregledu, ki so označeni, zapiše v arhiv. Od tega trenutka dalje lahko te opomine pregledujemo v meniju Pregled arhiva.

Arhivirani opomini se na vsak posamezen opomin zapiše status.
 
SAK255.JPG

Slika 1 - Standardna opcija za arhiviranje opominov

SAK256.JPG

Slika 2 - Meni za pregled arhiviranih opominov ter izbor pogojev za pregled

Na podlagi pripravljenih omejitev na izboru program pripravi podatke na predogled:
 
SAK257.JPG

Slika 3 - Pregled arhiviranih opominov in opcije desnega menija

2. Arhiviranje in priprava knjižb za stroške opomina (primer, kjer je opcija za vpis stroškov aktivna):
 
Na desni klik izberemo opcijo za Arhiviranje in prikaže se pogovorno okno za vpis konta, protikonta in ostali parametrov, ki jih potrebujemo za avtomatsko pripravo knjižb zneska stroška.
 
SAK254.JPG

Slika 4 - Opcija za arhiviranje in kreiranje knjižb stroškov opominov

Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Konto: konti nove knjižbe;
Protikonto: prokonto nove knjižbe za pripravo temeljnice Glavne knjige;

Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Projekt: šifra projekta (opcija)

Datum veljave
: bilančni datum nove knjižbe
Valuta: datum valute nove knjižbe za strošek
Dokument: katera številka dokumenta naj se vpiše na novo knjižbo oz. se vpiše na knjižbo številka opomina
Opis: poljuben opis za novo knjižbo
Stroški opomina: stroški opomina, ki se prištejejo skupnemu znesku opomina
V primeru potrditve opcije Prekliči se izvede samo arhiviranje, knjižba se ne kreira.
V primeru potrditve opcije V redu se knjižba za strošek opomina kreira.
 
SAK259.JPG

Slika 5 - Priprava knjižbe za strošek opomina in vpis knjižbe na Kartico partnerja

 
 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcije desnega menija:

Seštevki

Dokumenti opomina

Izpis

Izpis arhiva