Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_RAZDRUZITEV_OS

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Spremembe - Razdružitev osnovnih sredstev

 

 

Vnos, knjiženje razdružitve osnovnih sredstev vnesemo v programskem modulu Spremembe / Razdružitve osnovih sredstev.
 
Z vpisom vrednosti, v polje vrednost novega osnovnega sredstva, se vrednost osnovnemu sredstvu, ki ga razdružujemo, zniža za vpisani znesek in dodeli vrednost novemu osnovnemu sredstvu.
Novemu osnovnemu sredstvu vpišete novo inventarno številko in naziv novega osnovnega sredstva.

Z izdajo 897-000 je datum veljave in datum aktiviranja oddeljenemu delu osnovnega sredstva enak zadnjemu dnevu meseca, glede na vneseno obdobje amortizacije.

 

OS_Razdruzitev.jpg
 

 

 Slika 1: Vnos razdružitve osnovnega sredstva v programskem modulu Spremembe - Razdružitve osnovnih sredstev

 

 

Tip dokumenta osnovno sredstvo, ki ga razdružujemo, je RA. Novega osnovnega sredstva pa RN.