Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_POVISANJE_NW_OS

​​

Osnovna sredstva - Spremembe - Sprememba nabavne vrednosti in amortizacijske osnove

 

Vnos spremembe nabavne vrednosti osnovnega sredstva vnesemo v programskem modulu Spremembe - Povišanje nabavne vrednosti. V tem modulu lahko nabavno vrednost povišamo. V primeru znižanja nabavne vrednosti si pomegamo s programskim modulom  Dogodki / Temeljnice. Ob spremembi nabavne vrednosti osnovnega sredstva, spremenimo tudi amortizacijska osnovo osnovnega sredstva.
 
Nabavna vrednost osnovnega sredstva se lahko poveča zaradi npr. dodatnega vlaganja v nabavo osnovnega sredstva, oziroma nabavna vrednost osnovnega sredstva se poveča za kasneje nastale stroške, s katerimi se povečajo prvotne koristi ali zmogljivosti osnovnega sredstva. Nabavna vrednost se zmanjša lahko le s pomočjo ročne temeljnice v podmeniju Temeljnice (dobropis dobavitelja).

Za vpisano vrednost v polju Breme se poviša stanje na osnovnem kontu osnovnega sredstva npr. (040000) in s tem se poviša sedanja vrednost. Protikonto je konto, kamor se znesek knjiži v dobro (npr. konto aktiviranja OS - konto, ki je uporabljen pri knjiženju računa v Zajemu).

 Tip dokumenta spremembe nabavne vrednosti je Sw.

 

 

 

 

OS_Sprememba NV.jpg

 

Slika 1: Vnos povišanja nabavne vrednosti v programskem modulu Spremembe - Sprememba nabavne vrednosti 

Z izdajo 898-000 program izračuna novo amortizacijsko stopnjo ob spremembi nabavne vrednosti (opcija obračuna amortizacije po davčni stopnji). Amortizacijsko stopnjo je omogočeno spremeniti na:

- vnosu v primeru, da imamo vezano stopnjo za obračun amortizacije na osnovno sredstvo;

- sprememba amortizacijske skupine v primeru, da se amortizacija spremeni na podlagi stopnje vezane na amortizacijsko skupino.