Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_Materialni stroški

Plače: Materialni stroški

 

Šifrant je namenjen vodenju vseh tipov materialnih stroškov, do katerih je iz razloga prihoda na delo upravičen kdorkoli od zaposlenih. Npr. vodenju relacij za povračilo prevoza na delo in vodenju različnih tipov prehrane na delu. Posamezni materialni strošek delavcu pripišemo preko desnega menija v šifrantu Delavci. Za dejansko izplačilo materialnega stroška pa mora biti pripravljen tudi ustrezni ključ.

Pravica za vnos materialnih stroškov je OD.FAKTOR_E.

Seznam delavcev, ki imajo določen posamezni materialni strošek si lahko ogledamo s pritiskom na gumb Povezave v orodni vrstici:

  OD_Materialni str_1.JPG

slika 1 - gumb povezave ponudi seznam delavcev, ki imajo določen materialni strošek

 Poleg šifre in opisa materialnega stroška (naziv relacije, naziv tipa prehrane,...) je potrebno v polju Tip navesti način povračila:

  • D - dnevni tip povračila; delavec je upravičen do povračila za vsak dan prihoda na delo
  • M - mesečni tip povračila; delavec je upravičen do povračila v enkratnem znesku določenem za celotni mesec

Število dni prisotnosti se določi le pri mesečnem povračilu. Delavec bo prejel celotni znesek le v primeru, če bo na delu najmanj določeno število dni (na sliki 2, je določeno, da mora biti delavec upravičen do najmanj 10 povračil v mesecu, da se izplača mesečna vozovnica).

Racionalno dnevno povračilo je smiselno določiti le mesečnem povračilu in v primeru, da je obvezno število dni prisotnosti večje od 0. Pri primeru iz slike 2, bo delavec za primer 9 povračil prejel dnevno vozovnico. Z 10-tim dnem prisotnosti in naprej, pa bo upravičen do mesečne vozovnice.

V polju Mesečno povračilo zapišemo mesečni znesek povračila. Znesek je obvezen le pri mesečnemu tipu povračilu. Lahko pa ga vnesemo tudi pri dnevnem, sploh če ga bomo s pomočjo funkcije preko desnega menija preračunali na dnevno povračilo.

Dnevno povračilo je možno vnesti le pri dnevnem tipu povračila.

Število kilometrov je možno določiti, če ni določen niti mesečni niti dnevni znesek za povračilo. V tem primeru je obvezno določiti ceno enega kilometra z sistemsko nastavitvijo OD_BENCIN.

Če pri nekem zaposlenem obračunavate povračilo stroškov prevoza in sicer mesečno vozovnico (ali dnevno povračilo) poleg tega pa še 15 km na dan za prevoz od delavčevega doma do najbližjega  kraja javnega prevoza in nazaj  (15 km po 0,18 ) se povračilo za prevoz na delo avtomatsko obračuna na dveh različnih ključih. Najprej je treba v meniju opcije / Sistemske nastavitve v spremenljivko OD_BENCIN vpisati ceno enega litra bencin.

 OD_MAT_STROSKI_904.JPG
​Slika 2 - vpis vrednosti cene litra bencina

 

V šifrantu Materialni stroški v meniju Datoteke se vnese novo šifro v kilometrih na dan in se jo doda k delavcu, ki se mu obračunava tak prevoz (meni Datoteke/Delavci, desni meni Materialni stroški / Vnos).

Ker ima ta delavec že eno  šifro za obračun mesečne ali dnevnega prevoza moramo novo  šifro materialnega stroška (001) za obračun kilometrov vnesti na nov ključ za obračun prevoza (več šifer materialnih stroškov se ne more seštevati na istem ključu pri istem delavcu).  ​

Določimo lahko tudi odstotek višine povračila (npr. 60% od mesečne vozovnice).

OD_Mat_str.PNG

 Slika 3 - materialni strošek določen za mesečno povračilo 

 

 

Preberite še:

Desni meni šifranta Materialni stroški


Za izračun prevoza nad uredbo​ je pripravljen pomočnik za preračun - dopo ODPRE.