Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Članarine

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Članarine

V šifrantu članarin določimo vse članarine, ki jih obračunavamo pri posameznemu delavcu.

Članarino na plačilni listi prikažemo na določenemu ključu. Za določitev članarine mora ključ že obstajati.

Naziv je poljuben in ga navedemo zaradi lastnih potreb. Naziv ne bo prikazan na plačilni listi.

Določimo način plačila. Poznamo članarine, ki jih obračunavamo vsak mesec in letne članarine. Za slednje moramo obvezno navesti mesec in leto pričetka članstva. Zapis 01/12 na primer pomeni, da se bo članarina prvič obračunala pri plači za mesec januar 2012 in nato vsako leto pri plači za mesec januar.

Določimo višino članarine v odstotku ali v znesku.

V prvem primeru navedemo ključ od katerega se bo odstotek izračunal. Od tega zneska so bodo odšteli zneski iz ključev, ki jih navedemo v vrstici Izvzeti ključi. Ključe naštejemo ločene z vejico (npr. 101,105,120).

V kolikor je članarina določena v znesku, je Ključ2 kar enak Ključu samemu. Če gledamo sliko 1, bi bil to ključ 602.

Sledijo podatki za nakazilo članarine - pripravo plačilnih nalogov.

OD_Članarine.PNG

Slika 1 - prikaz nastavitve za članarino, ki se obračuna vsak mesec v višini 1% od bruto zneska delavca

 

Desni meni

Na desnem meniju tega šifranta sta nam na voljo dva pregleda - seznama

  • Pregled delavcev nam ponudi seznam vseh delavcev, katerim se obračunava posamezna članarina oz. seznam vseh članarin, ki jih obračunamo posameznemu delavcu

OD_Članarine_1.JPG 
Slika 2 - gornja nastavitev bo vrnila seznam delavce, ki imajo članarino sindikata

 

  • Seznami nam omogočijo pregled vseh aktivnih delavcev s članarinami ali vseh članarin, ki imajo vsaj enega aktivnega delavca. Seznami so po funkcionalnosti podobni Pregledu delavcev, le da v tem primeru ne moremo pregledovati le ene članarine ali samo enega delavca

 

OD_Članarine_2.JPG 
Slika 3 - možnost izbire posameznega seznama

 

 

Preberite še:

Delavci

Ključi - Vrste dela

 

Članarino lahko določimo, ko že obstaja ključ na katerem se bo obračunana članarina prikazala.