Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_CMR

Mednarodni tovorni list - CMR

V pregledu knjiženih in neknjiženih dobavnic in zbirnih dobavnic se nam v primeru, da imamo vklopljeno opcijo Mednarodni tovorni list, pojavi nova ikonaCMR ikona.JPG
S pritiskom na to ikono se požene modul za izpis Mednarodnega tovornega lista.

Podatki na tovornem listu se napolnijo iz glave in pozicij dobavnice, na kateri smo se nahajali v trenutku zagona modula.

Vnosna polja

Modul ima vnosna polja postavljeno identično kot obrazec Mednarodni tovorni list.

V poljih 1, 4, 5 in 22 je potrebno ob prvem zagonu vnesti Firmo oziroma priloge s pomočjo zelenega gumba. Vnos si program potem zapomni in se ohrani. Lahko pa vsebino tudi kasneje spremenimo.

Polja 6-9, 10, 11 in 12 se polnijo iz pozicij dobavnice in iz šifranta artiklov (carinska tarifa).

Polje 16 (in obe pod polji - registrske številke) se polni iz polja Prevoznik (SIF_PREV) iz glave dobavnice. Registrske številke se polnijo iz polj Šifra vozila(SIF_VOZILA) in Šifra priklopnega vozila (SIF_VOZPRI) v glavi dobavnice. Pri vnosu v dobavnico mora biti vnesen šifrant vozil.

V vsa polja lahko tudi neposredno vpisujemo direktno z vnosom v polje.

Ko dokument shranimo, se shrani na SQL bazo in ga imamo od sedaj naprej vedno na voljo za ponovni izpis.

 
CMR modul.JPG 
 Slika 1 - Modul za pripravo tovornih listov 

Tiskanje tovornega lista

Po tem, ko smo dopolnili potrebne podatke in jih shranili s pritiskom na gumb shrani, lahko tovorne liste tudi izpišemo.
Na volji so trije načini izpisa in sicer:

  1. Tiskanje na pred tiskan večplastni obrazec z igličnim tiskalnikom
  2. Tiskanje na laserski ali iglični tiskalnik na A4 papir
  3. Priprava PDF datoteke. Za to opcijo mora biti na delovni postaji nameščen program PDFCreator. Če ga nimate nameščenega, ga lahko dobite na sledečem naslovu: http://www.pdfforge.org/download

Pri tiskanju v PDF in na A4 papir se pripravi 5 PDF dokumentov za vsako stran tovornega lista posebej. Mesto shranitve PDF dokumentov nastavite v PDFCr​eatorju.

Zaporedna številka tovornega lista se določa avtomatsko na podlagi zaporedne številke dobavnice.

print cmr.JPG