Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Pregled zdravniških pregledov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Pregled zdravniških pregledov

Zdravniške preglede delavcev lahko pregledujemo na dva načina:

  • vseh pregledov delavcev, ki so veljavni na določen datum
  • pregledi, ki v izbranem obdobju zapadejo in bo potrebna napotitev na ponovni pregled
Z omejitvenimi pogoji lahko določimo pregled samo določenega stroškovnega mesta, delovnega mesta ali samo konkretn zdravniški pregled. Izberemo si tudi želeno delitev in nujnost ponovitve.

KAD_zdrav_preg.PNG

Slika 1 -vnosno okno za pregled zdravniških pregledov