Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Pregled dodatnih znanj

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Pregled dodatnih znanj

Dodatna znanja delavcev lahko pregledujemo na dva načina:

  • vseh znanj delavcev, ki so veljavni na določen datum
  • znanja, ki v izbranem obdobju zapadejo in bo potrebna napotitev na ponovno izobraževanje

Z omejitvenimi pogoji lahko določimo pregled samo določenega stroškovnega mesta, delovnega mesta, samo določeno skupino dodatnih znanj ali samo konkretno dodatno znanje. Izberemo si tudi želeno delitev.

 KAD_Pregled znanj.JPG
Slika 1 - vnosno okno za pregled dodatnih znanj delavcev