Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Ostalo_Zaključek_DDV

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Zaključek davčnega obdobja

Pred zapiranjem je potrebno izvesti kontrolo ali v pomožnih knjigovodstvih (ZAJ, FA ...) obstajajo še neprenesene fakture z davčnim datumom v mesecu, ki se zaključuje. 

Pogoji iskanja računov so sledeči:

- Izdani računi: 
           - davčni datum na računih je v mesecu, ki ga zapiramo
           - računi imajo status "neknjiženi" 
           - so knjiženi a še niso preneseni v GK (številka temeljnice na poziciji=0)
           - imajo na poziciji vpisano davčno oznako
- Prejeti računi:
           - davčni datum na računih je v mesecu, ki ga zapiramo
           - računi imajo status "neknjižen"
           - simbol računov ni enak simbolu, ki je določen v nastavitvi XSIMBGKNE (Simbol računov, ki se ne prenašajo v GK)
           - so knjiženi a še niso preneseni v GK (številka temeljnice=0)
           - imajo na poziciji vpisano davčno oznako

Po izvedbi zapiranja določenega davčnega obdobja program pri vnosu ali prenosu temeljnice ne bo dopuščal vnašanja davčnega datuma v zaključeno obdobje.

Predlagamo, da davčno obdobje zaključite takrat, ko oddate DDV obrazec in naredite obračun DDV. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste spremenili podatke o DDV, katere ste že posredovali Davčni upravi.

9942032_1.JPG
Slika 1 - Meni in opcija za zaključevanje davčnega obdobja

Trenutno zaključeno obdobje: program pokaže zadnji že zaključen mesec
NOVO zaključeno obdobje: mesec, ki ga želimo zaključiti
Koda potrditve: naključne črke in številke, ki jih moramo prepisati v prazno okno
 
Postopek zaključka se izvede po potrditvi prepisane kode v prazno okno (potrditev kode s tipko "enter" ali gumba OK).
 
V primeru, da je davčno obdobje že zaključeno, se knjižbe na kontih, ki niso davčni, še lahko knjižijo. Kontrola na davčni datum se izvaja samo za konte, ki imajo v  Kontnem planu označeno, da gre za davčne konte. 
 
Zaključek davčnega obdobja lahko izvajamo tudi v paketu Zajem prejetih računov.
 
V primeru, da želimo zaključiti obdobje, obstajajo pa še neknjiženi dokumenti v tem davčnem obdobju, program javi obvestilo in zaključen ni možen, dokler se ti dokumenti ne uredijo.
 
 


nazaj na navodila za Glavno knjigo