Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

FP_Navodila

FINANČNO POSLOVANJE

Evidenco finančnih instrumentov vodimo v programskem paketu Finančno poslovanje. Finančni instrumenti, ki jih program omogoča evidentirati in se odpirajo opcijsko glede na potrebe, so: 

KR - Krediti

OB - Obveznice

DE - Delnice

SK - Skladi

SU - Sredstva v upravljanju

RK - Revolving krediti

VV - Depoziti in vloge

ME - Dokumenti zavarovanj: Menice, Izvršnice, Garancije...

PO - Prilivi in odlivi

FP_Splosno.jpg 

Slika 1 - Povezava programa Finančno poslovanje z ostalimi programskimi moduli

Programski paket Finančno poslovanje je povezan z ostalim sistemom MIT, kar nam omogoča avtomatično izdelavo temeljnic za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v programskem paketu Glavna knjiga in Spremljanje projektov.

V modulu Finančno poslovanje nam je omogočen pregled in izpis registra, kartic, stanj po finančnih instrumentih.

Delo v okviru programskega modula je omejeno s pravicami, ki jih določamo uporabniku preko programskega modula Administracija.

Dostopi se izvajajo preko menijev:


Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

 
Datum veljave - datum s katerim bo dogodek shranjen na temeljnico za glavno knjigo.