Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_storno

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​Plačilni promet: Storno izpiska


Storno izpiska naredimo na knjiženih postavkah.
Glede na označen paket uvoza - unikatna številka, ki jo program dodeli uvoženem izpisku, se stornirajo vse postavke z enako številko paketa (Št. priliva).
V primeru, da ima izpisek samo delno knjižene postavke, delno pa je izpisek še neobdelan, storno ni možen. V tem primeru je potrebno najprej brisati neknjižene postavke. 

9941130_1.JPG

Celoten izpisek se kopira, zneski so negativni. Storno knjižbe dobijo svojo številko priliva.

9941130_2.JPG

V primeru, da postavke niso prenesene v Saldakonte, Glavno knjigo ali Vodenje projektov, naredimo samo vračilo izpiska med neknjižene in ne storna.