Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

WEB_DAVČNA_BLAGAJNA_DELO

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Fakturiranje: WEB davčna blagajna

Dostop do WEB blagajne se nahaja na določeni spreltni strani, ki si jo shranimo med Priljubljene. 
Blagajnik vnese svoje uporabniško ime in geslo. 

WEB_GOTOV_RAČUNI2.JPG
 
V primeru neustrezne prijave program zavrne vstop v aplikacijo.
Preverimo ali:
- smo registriran uporabnik MIT Orkester v programu Administracija
- smo vneseni v seznam blagajen kot blagajnik
- smo ustrezno vpisali uporabniško ime in geslo
 
WEB_GOTOV_RAČUNI3.JPG 
 
 

Po izvedeni prijavi program testira davčno potrjene račune.

Če obstajajo nepotrjeni davčni računi, javi obvestilo:

9936894.JPG

V primeru, da nismo prepričani ali povezava na FURS deluje, je na masko dodana ikona za test povezave:

9943569.JPG


Na pregledu obstajata dva zavihka: Vnos novih podatkov-Nov račun in Pregled računov, ki so bili že vneseni.

Program sam predlaga Blagajno na kateri je uporabnik prijavljen kot blagajnik. V kolikor je prijavljen na več blagajnah lahko izbira med njimi. Predlaga se zadnja uporabljena.

V kolikor bomo delali za neznanega kupca lahko takoj vnesemo artikel. V primeru iskanja partnerja vpišemo naziv in program ponudi možnen izbor glede na vpisano. 

Artikel lahko vnesemo preko skenrja oz. ga izberemo iz splošne pogodbe. V primeru iskanja artikla vpišemo naziv in program ponudi možen izbor glede na vpisano. 

Na vnosu se ponudi zadnja vnesena pogodba trenutno logiranega uporabnika. Vsak uporabnik mora paziti pri prvi fakturi, da izbere pravo pogodbo!

Partner:

1. Če je partner Maloprodajni kupec, izberemo samo pogodbo in v polju za vnos partnerja pustimo prazen 

2. Če pa v polje vnesemo naziv partnerja in s tem sprožimo iskanje partnerja po šifrantu Partnerji, se bo na račun izpisal izbrani partner.

3. Če partnerja v šifrantu ni, ga ni v iskalnem nizu, ga dodamo kot Novega partnerja. Če partner že obstaja, program javi obvestilo.

V trenutku shranitve novega partnerja se le ta pojavi tudi na izbornem oknu (po potrditvi Shrani za novega partnerja): 

Blagajna: izbrati je možno samo blagajno, ki ima v šifrantu Blagajna\Ostalo \Blagajne - nastavitve vpisan tip W-web blagajna. 

 9932403_1.JPG

 

Artikel lahko iščemo po šifri ali nazivu:

9932403_2.JPG

 
Ko potrdimo izbor artikla s potrditvijo Enter shranimo artikel. Cana se prepiše iz pogodbe in je ni možno popravljati. Popravljamo lahko količino, ki se vedno predlaga 1 in vpišemo popust. Podatek o popustu se v osnovi prepiše iz pogodbe.
 

 

Potrdimo Dodaj in kreiramo pozicijo računa. 

Pred dodajanjem pozicije na račun se izvaja kontrola na stanje zaloge. Kontrola na zaloge je odvisna od nastavitve programa (MBK=XCTRLQ sistemska). 

9932403_3.JPG


V kolikor se zmotimo lahko zapis pozicije brišemo (glej spodaj).
 
9932403_4.JPG


 

Račun zaključimo z gumbomo Zaključek s Izpisom ali z Zaključek - Delna plačila - Izpis, v primeru, da imamo delno plačilo z gotovino in delno z eno od kartic. 

V tem trenutku se podatki pošljej na FURS in v MIT_Orkestur se dodeli števec.

9932403_5.JPG

1. Zaključek z delnim plačilom:

Po potrditvi program ponudi posebno okno, v katerega vpišenmo samo znesek plačila s kartico. V polju Gotovina se znesek avtomatsko zmanjša. Vpisani znesek potrdimo s Shrani. Takoj sledi davčna potrditev računa in izpis. 

9932403_6.JPG

Na izpisu računa sta vidna oba načina plačila. 

9932403_7.JPG2. Zaključek z izpisom: program ponudi 
nastavljene načine plačila

9932403_8.JPG

9932403_9.JPG


Fakturo lahko vidimo tudi v MIT_Orkestru/Gotovinske računi:

 

9932403_10.JPG

 

Preko WEB blagajne nastanejo neknjižene fakture.

V MIT_Orkester se te fakture morajo poknjižiti.

Na WEB blagajni lahko pregledujemo svoje fakture v zavihku Pregled računov, dokler so neknjižene.

 9932403_11.JPG


Puščica poleg vrstice omogoča pregled pozicij računa.

 
Vnos novega partnerja, ki ga še nimamo v šifrantu Partnerji:
Vnese se osnovne podatke preko gumba Vnos novega partnerja:

DAVČNA_BLAGAJNA_WEB 8.JPG

 

Program zapiše podatke v šifrant Partnerji in dodeli novo številko partnerja.

V tem primeru potem v polju Partner izberemo novo vneseno šifro partnerja in izdelamo račun na znanega kupca.

DAVČNA_BLAGAJNA_WEB 9.JPG

STORNO RAČUNA:

Postopek priprave storna je naslednji:

-        Na zavihku Pregled računov se z drsnikom pomaknemo skrajno desno, kjer imate dodano novo kolono Storno

-        Izberemo osnovni račun, ki ga želimo stornirati in kliknemo na ikono v vrstici računa

Program bo izvedel storno samo za račune, ki so v MBK še neknjiženi, že imajo določen števec in je osnovni račun že poslan na FURS.

 

S klikom na ikono se takoj pripravi storno celotnega računa z vpisano vezavo na redni račun. Na predogled dobimo že potrjen račun s strani FURS-a.
Strono se pripravi vedno na tekoči dan. 

DAVČNA_BLAGAJNA_WEB 10.JPG


 DAVČNA_BLAGAJNA_WEB 11.JPG

DAVČNA_BLAGAJNA_WEB 12.JPG