Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Razdelitveni_ključi

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Razdelitveni ključi

Šifrant se uporablja za vnos razdelitvenih ključev, s katerimi se po fiksnih odstotkih razbijejo zneski s splošnega projekta in/ali stroškovnega mesta na konkretne šifre.

GK269.JPG

Slika 1 - Šifrant razdelitvenih ključev

Razdeljevanje zneskov stroškovnih mest po ključih izvajamo:
- v paketu Zajem prejetih računov pod delitev pozicij glede na delilnik po stroškovnih mestih
 
Razdelitveni ključi - stroškovna mesta:
V šifrant vnesemo naslednje podatke:
Ključ: poljubno šifro razdelitvenega ključa
Opis: poljuben opis vrste razdelitvenega ključa
Stroškovno mesto: šifro stroškovnega mesta, ki ga želimo procentualno razdeliti
Faktor: odstotek zneska splošnega projekta / stroškovnega mesta, ki se bo prenesel na izbrani projekt / stroškovno mesto. Zapisan je v obliki faktorja, torej 0,500000 pomeni 50 %.
GK270.JPG

Slika 2 - Izpolnjen šifrant Razdelitvenih ključev

Program opozori, če se na posamezen ključ določi več kot 100 % oziroma več kot faktor 1. Zapis se kljub temu shrani, vendar ga je možno popraviti.

GK271.JPG

Slika 2 - Obvestilo v primeru presežene vsote faktorja 1

Razdelitvene ključe lahko prej pripravimo v Excel-u in s posebno opcijo na desni klik izvedemo uvoz podatkov.

GK272.JPG

Slika 3 - Uvoz predpripravljenih ključev iz Excel-a

Izračun razdelitvenih ključev

Datoteka se uporablja za vnos SQL stavkov, s pomočjo katerih se izračunajo delilni ključi za razdelitev stroškov iz splošnih na konkretna stroškovna mesta in projekte.

Za uporabo tega menija je potrebno nekaj programerskega znanja.

GK273.JPG
Slika 4 - Izračun delilnih ključev


Oznaka: Poljubna oznaka ključa
Opis: poljuben opis
Za ključ: Številka delilnika, na katerega se bodo generirali ključi
Poizvedba: vnos SQL stavka

 

PRIMERI VNOSOV SQL STAVKOV:

1. primer:

izbor podatkov stroškovno mesto, znesek v dobro iz vodenja projektov s pogoji, da se stroškovno mesto na knjižbi začne na številko 2 in ima datum veljave v izbranem datumskem obdobju:

SELECT strm, sum(dobro) as znesek FROM vp_vknjiz1 WHERE strm like '2%' AND datv BETWEEN ?ldatv1 AND ?ldatv2 group by strm

2. primer:

izbor podatkov stroškovno mesto, znesek v dobro iz vodenja projektov s pogoji, da se konto začne na 76 (realizacija), združeno po stroškovnih mestih:

SELECT strm, sum(dobro) as znesek FROM vp_vknjiz1 WHERE konto like '76%' group by strm

3. primer:

izbor podatkov projekta št. 0202 (če je polje projekt daljše, je obvezno potrebno dodati presledke), stroškovno mesto, znesek v dobro iz vodenja projektov s pogoji, da se stroškovno mesto na knjižbi začne na številko 07 in se konto začne na 76 (realizacija), združeno po stroškovnih mestih:

SELECT '0202 ' as projekt, strm, sum(dobro) as znesek FROM vp_vknjiz1 WHERE strm like '07%' AND konto like '76%' group by strm

To so formule delilnih ključev, ki jih vpišeš v desno okno. Pomembno je, da imamo polja strm, projekt(opcija) in znesek. V WHERE delu lahko uporabimo spremenljivke (tool tip):

lcEnota, lcKonto, lDatv1, lDatv2, ki se potem pokažejo na izbiri.


4. primer:

SELECT PO.STRM, SUM(ar.pret1*PO.Q_PRIZNA/AR.PRET3/PO.Q_DELDEJ) AS ZNESEK
FROM PZ_POVIN AS PO JOIN VSI_ARTIKLI AS AR ON po.sifpro=ar.sifpro
WHERE YEAR(po.dat_dela)=YEAR(GETDATE()) AND MONTH(po.dat_dela)=MONTH(GETDATE())-1
GROUP BY PO.STRM

5. primer:

SELECT PO.STRM, SUM(ar.pret1*PO.Q_PRIZNA/AR.PRET3/PO.Q_DELDEJ) AS ZNESEK
FROM PZ_POVIN AS PO
JOIN VSI_ARTIKLI AS AR ON po.sifpro=ar.sifpro
WHERE po.strm like '321%' and YEAR(po.dat_dela)=YEAR(GETDATE()) AND MONTH(po.dat_dela)=MONTH(GETDATE())-1
GROUP BY PO.STRM
 

6. primer:

SELECT PO.STRM, SUM(ar.pret1*PO.Q_PRIZNA/AR.PRET3/PO.Q_DELDEJ) AS ZNESEK
FROM PZ_POVIN AS PO
JOIN VSI_ARTIKLI AS AR ON po.sifpro=ar.sifpro
WHERE po.strm like '322%' and YEAR(po.dat_dela)=YEAR(GETDATE()) AND MONTH(po.dat_dela)=MONTH(GETDATE())-1
GROUP BY PO.STRM

7.primer:

SELECT PO.STRM, SUM(ar.pret1*PO.Q_PRIZNA/AR.PRET3/PO.Q_DELDEJ) AS ZNESEK
FROM PZ_POVIN AS PO
JOIN VSI_ARTIKLI AS AR ON po.sifpro=ar.sifpro
WHERE po.strm like '323%' and YEAR(po.dat_dela)=YEAR(GETDATE()) AND MONTH(po.dat_dela)=MONTH(GETDATE())-1
GROUP BY PO.STRM

8. primer:

SELECT STRM,SUM(DOBRO) AS ZNESEK
FROM VP_VKNJIZ1
WHERE (KONTO LIKE '760%' OR KONTO LIKE '761%' OR KONTO LIKE '762%' OR KONTO LIKE '763%' )
AND YEAR(DATV)=YEAR(GETDATE()) AND MONTH(DATV)=MONTH(GETDATE())-1 AND STRM LIKE '6%'
GROUP BY STRM

9. primer:

SELECT PO.STRM, SUM(ar.pret1*PO.Q_PRIZNA/AR.PRET3/PO.Q_DELDEJ) AS ZNESEK
FROM PZ_POVIN AS PO
JOIN VSI_ARTIKLI AS AR ON po.sifpro=ar.sifpro
WHERE po.strm like '60%' and YEAR(po.dat_dela)=YEAR(GETDATE()) AND MONTH(po.dat_dela)=MONTH(GETDATE())-1
GROUP BY PO.STRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
nazaj na navodila za Glavno knjigo