Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_DURS

Skupni šifranti: Partnerji - Register FURS

 

Opcija nam omogoča uvoz podatkov o partnerjih, ki jih Davčna uprava objavlja na svoji spletni strani na naslovu: https://www.fu.gov.si/e_storitve/seznami_davcnih_zavezancev/

Objavljene datoteke shranimo lokalno in jih uvozimo na bazo podatkov Orkester. Po izvedenem uvozu lahko izvajamo primerjavo podatkov med šifrantom partnerjev in shranjenimi podatki od FURS na posamezni bazi.

 

1. Prevzem podatkov

Na spletnem naslovu prevzamemo zip datoteko s podatki o:

- Seznam davčnih zavezancev - pravne osebe : datoteka PO.txt
- Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost : datoteka FOzD.txt
- Seznam davčnih zavezancev za DDV - fizične osebe
- Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni dolžnosti

Datoteke prenesemo k sebi na računalnik. Zaradi obsežnosti datotek priporočamo, da prenesete zip datoteke.

 FURS_DATOTEKE.JPG


Slika 1: Spletni naslov FURS

  

2. Uvoz podatkov na bazo

Z opcijo UVOZ NA STREŽNIK izvedemo uvoz izbrane datoteke na bazo podatkov v posebno tabelo VSI_DDV_DURS.

Ob uvozu izbiramo med možnostmi:

- uvoz za partnerje iz našega obstoječega šifranta ali

- podatke celotne datoteke.

 

Uvažamo vsako datoteko s podatki ločeno, kot smo jih prevzeli ločeno tudi na spletnem  naslovu. Izbiramo med datotekami s podatki o poslovnih subjektih, ki so:

- Pravne osebe

- Fizične osebe z dejavnostjo

- Fizične osebe

- Sprememba identifikacije partnerja.

Običajno se uvažajo podatki o pravnih osebah in fizičnih osebah z dejavnostjo.

 VSI_PARTNER_DURS1.jpg
Slika 2: Uvoz datotek na bazo podatkov – opcija desnega menija v šifrantu partnerjev


S samo uvozom teh podatkov podatki V ŠIFRANTU PARTNERJEV ŠE NISO OSVEŽENI!

 

3. Pregled

Pregled nam omogoča pregled uvoženih podatkov na bazo podatkov.

 VSI_PARTNER_DURS4.jpg

Slika 3: Pregled uvoženih podatkov
 

4. Prepis davčnih podatkov partnerjev

Program primerja šifrant partnerjev in uvožene podatke iz tabele davčne uprave. Primerjava med tabelama se izvaja po enakosti davčne številke.
VSI_PARTNER_DURS2.jpg
Slika 4: Primerjava podatkov registra DURS in šifranta partnerjev
Program najprej na pregled prikaže razlike. Prepis razlik med tabelama se bo izvedel ob potrditvi opcije na desni klik. Prepis se bo izvedel za polja, ki smo jih za prepis izbrali ob vstopu v pregled razlik. Razlike lahko izpišemo tudi na poročilo.
 
Posebnost pri prepisu razlik na šifrant partnerjev je oznaka DDV zavezanosti. V primeru, da na šifrantu od DURS partner nima oznake, da je DDV zavezanec (znak *) - podatek je prazen. V šifrantu partnerjev je oznaka, da je DDV zavezanec (znak *).
Ta podatek se ne bo spraznil v šifrantu partnerjev. Potreben popravek za vsakega partnerja preko korektur.
 

VSI_PARTNER_DURS3.jpg

Slika 5: Prepis razlik v šifrant partnerjev