Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_Vrste posla

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet - desn meni in Vrste posla za opremljanje plačila

 
Opcija je namenjena zapolnitvi šifranta Oznake za prenos.
Šifrant Oznake za prenos je namenjen označevanju plačil za potrebe avtomatskega definiranja konta ob uvozu bančnega izpiska.
Pri uvozu podatkov v paket Plačilni promet program podatke za avtomatski vpis konta išče po sklicevalni številki v Saldakontih ali pa v šifrantu Oznake za prenos.

Vsako podjetje si lahko šifrant poljubno oblikuje. Na ta način se bodo ob uvozu izpiska podatek kontu vpisal tudi na nesaldakontne podatke (na primer knjižbe plačil plač, honorarjev).

Postavimo se na plačilo, katerega hočemo shraniti v šifrant za naslednji uvoz izpiska.
Izberemo in potrdimo opcijo Vrsta posla za opremljanje plačila.
Odpre se posebno okno za definiranje osnovnih podatkov za vzpostavitev nove oznake za avtomatsko izpolnitev podatkov:
 
PLP84.JPG 

Slika 1 - Vnos nove vrste posla za avtomatsko izpolnitev podatkov ob naslednjem uvozu

 
Ponujena šifra Vrste posla je poljuben podatek, predlagamo pa, da je šifra numerična.
 
Če za izbrano vrsto plačila podatki že obstajajo, nas program o tem obvesti, drugače nam ponudi možnost vpisa oznak za plačilo.
 
PRIMER:

Plačilni nalog ima vedno dve sklicevalni številki: SKLIC PLAČNIKA (naš sklic) in SKLIC PREJEMNIKA (sklic za dobavitelja).
Sedaj v polje za sklic prejemnika na plačilnem nalogu definiramo sklic  304.

V šifrant Oznake za prenos vnesemo osnovne podatke postavk, ki jih želimo avtomatsko kontirati. Obvezno vnesemo:
- šifro vrste posla
- Sklic prejemnika
- Konto
- Paket
- lahko šifro partnerja, ni pa obvezno
- strokovno mesto
 

Šifrant Oznake za prenos, po katerem se izvaja tudi kontiranje izpiska, smo razširili tako, da sedaj delamo iskanje po vseh pogojih (Model in sklic prejemnika, model in sklic plačnika in TRR), če je v sklicu prejemnika vpisana davčna številka “našega” podjetja. Na ta način smo kontiranje, ki ima sklic prejemnika enak za drobni odkup in za plače,  obravnavali drugače in sicer samo po tem pogoju iščemo sedaj po vseh pogojih. 

PLP136.JPG 
 
Slika 2 - Izposnitev šifranta Oznake za prenos za konkreten primer

Ob uvozu bančnega izpiska program avtomatsko na podlagi podatka o sklicu prejemnika najde konto in stroškovno mesto. Poudarek je seveda, da je sklicevalna številka prejemnika unikatni podatek.

Druga možnost zapolnitve šifranta Oznake za prenos pa je ob samem uvozu izpiska.

Ko postavke uvozimo in že kontiramo, lahko v desnem meniju izberemo opcijo Vrste posla za opremljanje plačila in avtomatsko napolnimo z definiranjem odprtih polj osnovne podatke. Ob NASLEDNJEM UVOZU IZPISKA se bodo podatki avtomatsko kontirali.

Seveda pa je predpogoj ta, da smo imeli na pripravljenem plačilnem nalogu definiran unikatni sklic prejemnika.

 

PLP137.JPG 

Slika 3 - Zapolnitev šifranta Vrste posla na že kontirani postavki za naslednji uvoz izpiska

 

 
 
 
 nazaj na navodila za Plačilni promet