Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Seznam_verzij_exe_902

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Izdaja 902-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!
 
Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa ​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
​9.12.2015 ​​FA, MBK
9.02.0077
9.02.0075​
​eRačuni:

Dopolnjena je priprava eRačuna za primer, ko je potreba posebna postavka za izravnavo zaradi obračuna davka na tri decimalke.

drugače.JPG
​29.10.2015 ​FA, MBK

9.02.0076

9.02.0073​

​eRačuni: dopolnitve POTRJENO.JPG
23.10.2015​ ​KAD ​9.02.0049 Osvežitev koriščenega dopusta v meniju Ostalo/Dopusti/Prenos in osvežitev dopustov zaokroži porabo dopusta navzgor (na cel dan), tako kot je to že do sedaj veljalo ob ažuriranju podatkov ob vstopu ​v šifrant Delavci. POTRJENO.JPG
​16.10.2015 KAD​ ​9.02.0048 ​Popravek pri vnosu novega delavca - shranijo se vsi vneseni podatki. POTRJENO.JPG
​28.9.2015 ​SAK ​9.02.0586 ​Vnos in knjiženje: pri spremembi simbola program ne prepiše več praznega konta iz simbola. POTRJENO.JPG
​11.9.2015 ​FP 9.​02.0019​​ ​Popravek napake pred potrditvijo prenosa v SAK, GK, VP v meniju ostalo. POTRJENO.JPG
​12.8.2015 ​OD 9.02.​0418 ​Zapis neto zneska tudi na negativen ključ (do ključa bruto plača). Prej se je negativni neto znesek poračunaval na prvem pozitivnem znesku. POTRJENO.JPG
​6.8.2015 ​FA, MBK ​9.02.0044, 9.02.0064 eRačuni: ​V XML datoteko za ovojnico in eRačun se vpiše tisti TRR partnerja, ki ima oznako E v šifrantu Poslovni računi partnerjev. Oznaka se lahko vpiše le na en TRR partnerja. Če takega TRR ni, se v XML vpiše TRR iz šifranta partnerjev. POTRJENO.JPG
​05.8.2015 ​ZAJ ​9.02.0053 ​Uvoz pozicij iz Excela - davčna osnova in davek se vpišeta samo na pozicijo, kjer sta v Excelu zapisana POTRJENO.JPG
​31.7.2015 ​PS ​9.02.0019 ​Prenos iz Potnih stroškov v Saldakonte - obveznosti vnesene v različnih denarnih se pri prenosu v saldakonte združijo v en zapis obveznosti, če je izbran prenos 'preračun vrednosti v EUR'. Razlog: avtomatizem zapiranja plačila iz plačilnega prometa v saldakonte POTRJENO.JPG
​27.7.2015 ​POD ​9.02.0220 Popravek osveževanje pregleda v primeru opcije Delilnik stroškov. POTRJENO.JPG
​24.7.2015 ​OS ​9.02.0034 ​Dopolnitev uvoza prerazporeditev in prenosov osnovnih sredstev preko opcije Mobile@mit. drugače.JPG
​22.7.2015 ​GK ​9.02.0579 ​Meni Temeljnice in izpis brisanih temeljnic POTRJENO.JPG
​02.7.2015 ​VSI ​9.02.0xxx ​Okno priponke dokumentov - razširitev polja, kjer je prikazana pot do priponke, pripete na dokument. POTRJENO.JPG
​01.7.2015 ​OS 9.02.0026 ​Omogočen prenos v glavno knjigo v meniju Ostalo tudi, če so vsi zneski enako 0,00 (primer prerazporeditev, ko je bilo ostalo že preneseno v glavno knjigo). POTRJENO.JPG
​01.7.2015 ​ZAJ ​9.02.0430 ​Pošiljanje emeila iz programa, da prejemnik prejme besedilo. POTRJENO.JPG
​30.6.2015 ​SAK ​9.02.0580 ​Izpis več opominov hkrati (v zanki). Izhod iz predogleda možen s tipko ESC. POTRJENO.JPG
​24.6.2015 ​FA 9.02.0032​ Povezava z zunanjim sistemom za prenos podatkov (specialna rešitev naročnika)
​​24.6.2015 ​MBK 9.02.0049​ Povezava z zunanjim sistemom za prenos podatkov (specialna rešitev naročnika)
​​24.6.2015 ​PR 9.02.0041​ Povezava z zunanjim sistemom za prenos podatkov (specialna rešitev naročnika)
​24.6.2015 ​ZAJ ​9.02.0420 ​Uvoz pozicij iz Excel datoteke - popravek pri uvozu količine POTRJENO.JPG
​24.6.2015 ​PLP 9.02.0269 ​Nova sistemska spremenljivka XDAVEKSS in vstop v meni Bančni izpiski drugače.JPG
​23.6.2015 ​GK ​9.02.0570 ​Vstop v šifrant obrazci glavne knjige. drugače.JPG
​19.6.2015 ​KAD ​9.02.0350 ​Enotna kadrovska - vstop v šifrant delavcev - kontrola na Najem delavcev drugače.JPG
​18.6.2015 ​BP ​9.02.0094 ​Popravek drobni odkup - specialna rešitev.
​17.6.2015 ​VSI ​9.02.0xxx ​Dopolnitev zaradi prevodov pri prijavi (večjezična verzija). POTRJENO.JPG
​17.6.2015 ​SAK 9.02.0574 ​Popravek pri vnosu delnega zneska za kompenzacije\rezervacije drugače.JPG
​12.6.2015 OD​ ​9.02.0407 ​Obračun / Vnos ur in zneskov / Vpis evidence po delavcih: hitra pomoč na šifrant delavcev določena tako, da je vrstni red vedno po nazivu osebe. POTRJENO.JPG
​10.06.2015 ​SAK ​9.02.0571 ​Prenos iz saldakontov v obračun obresti  - popravek napake, ker ni našel podatka Tečaj drugače.JPG
​03.06.2015 ​ZAJ ​9.02.0035 ​Popravek pomoči na polju Pogodba - glava računa. Prepis podatkov kot je npr. deviza računa se pri potrditvi praznega polja ne prepiše z EUR.  POTRJENO.JPG
​25.05.2015 OD ​9.02.0391​
Priprava datoteke za potrebe statističnega raziskovanja - v tag A003 dodana tudi izplačila z oznako S.
POTRJENO.JPG