Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Ostalo_VP

MIT navodila za uporabo programa MIT

Saldakonti - prenos v Vodenje projektov

Prenos v paket Vodenje projektov se bo izvedel v primeru, da je:
-  sistemska spremenljivka XVP=.T.
- v Kontnem načrtu je konto (ali protikonto saldakontne knjižbe) v polju VP definiran, da se prenaša v VP (polje VP=D).
 
SAK117.JPG

Slika 1 - Meni in opcija za prenos v Vodenje projektov

Prenesejo se lahko samo že likvidirane/knjižene postavke nekega obdobja, ki so bile kreirane v paketu Saldakonti.
Po potrditvo <V redu> program izvede preverjanje neprenešenih postavk do vpisanega odbobja na izboru.
 
SAK118.JPG

Slika 2 - Prikaz še neprenešenih postavk DO obdobja

Na predogled program pripravi podatke za prenos. Z opcijo desnega menija izvedemo prenos.

SAK119.JPG
Slika 3 - Desni meni in prenos

V samem paketu Vodenje projektov pa se določi, če se prenešene postavke knjižijo že ob samem prenosu ali pa se knjižijo naknadno.

 

 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na meni Ostalo