Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Ostalo_PI

MIT navodila za uporabo programa MIT

Saldakonti - Stotinske izravnave

Postopek avtomatsko generira ustrezne proti knjižbe in pripadajoče vezave za t.i. stotinske izravnave.
Med neknjižne podatke se avtomatsko generirajo le protiknjižbe za knjižbe, ki so odprte za manj od določenega zneska (npr. 1 EUR) - izborni pogoji.
 
maska.JPG

Slika 1 - Meni in izborni pogoji za pripravo stotinskih izravnav
 
Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Konto: konto za zapiranje s stotinskimi izravnavami (npr. 1200);
Simbol: simbol prometa za zapiranje (fakture, banka...);
Partner: šifra partnerja (* vsi);
Dokument: konkreten dokument za zapiranje s stotinskimi izravnavami;
Pod zneskom: določitev zgornje meje odprtih zneskov za zapiranje (upoštevajo se absolutni zneski salda);
Do datuma: omejitev obdobja datuma veljave za pripravo dokumentov
   

 

Po vnosu izbornih pogojev na vnosni maski se pripravijo podatki. Možen je izbor podatkov za vpis izravnav v koloni Potrditev. 

Za vpis stotinskih izravnav na maski določimo datum veljave knjižb, PROTIKONTO  izravnav za KUPCE, PROTIKONTO izravnav za DOBAVITELJE, simbol, oznako, opis in stoškovno mesto.

stsak.JPG

 

Slika 2 - Izbor in podatki za vpis izravnav
 

Na kontih dobaviteljev program knjiži stotinsko izravnavo na stran plačila – BREME.

Na kontih kupcev program knjiži stotinsko izravnavo na stran plačila – DOBRO.

Knjižba na strani protikonta je vedno na obratno stran kot je na Kontu. Iz saldakontov namreč ni možno knjižiti npr. na kontu breme+ in na protikontu breme-.

Na datum veljave je z izdajo 909-000 dodana kontrola na zaključeno in dovoljeno obdobje v glavni knjigi. 

Desni meni omogoča naslednje opcije:

- Seštevki

- Izpis: pripravljene knjižbe lahko pred prenosom na kartice izpišemo in pregledamo
SAK112.JPG 

Slika 4 - Izpis pripravljenih stotinskih izravnav


Pripravijo se knjižbe glede na nastavitev Saldakontov.
Knjižbe se generirajo:
- med dokumenti uporabnika v meniju Vnos in knjiženje, kjer lahko popravimo protikonto (odhodek/prihodek).
- med knjiženimi podatki (Dnevnik knjiženja)

 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na meni Ostalo