Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_desni_meni_Odpiranje

MIT navodila za uporabo programa MIT

Saldakonti - desni meni in Odpiranje

Opcijo Odpiranje uporabimo v primeru, ko je prišlo do napačnega avtomatskega ali ročnega zapiranja dokumentov ali pa želimo že zaprti znesek samo delno zapreti z drugim dokumentom.   

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberemo opcijo odpiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrana postavka zaprta. Odpreti je možno vse vezave (s klikom na tipko Vse vezave) ali pa samo izbrano vezavo. V slednjem primeru se je treba postaviti na vezavo, ki jo želimo odpreti in klikniti tipko Izbrana vezava.

SAK151.JPG

Slika 1 - Potrditev desnega menija in opcija za odpiranje povezanih dokumentov 

S klikom na knjižbo potrdimo dokument za odpiranje.

Odločimo se lahko tudi med opcijo  Vse vezave ali Izbrana vezava.

V primeru, da je dokument zaprt z več vezavami, lahko odpremo samo eno vezavo - izbrano vezavo (to je vezava, ki smo jo potrdili s klikom) ali odpremo vse vezave.

V trenutku odpiranja se ponovno vzpostavi SALDO na na ta način odprtih knjižbah.

Za odpiranje vezav, pri kateri ima vsaj ena od postavk datum veljave v zaprtem obdobju, mora imeti uporabnik posebno pravico SAK.ODPRI(A). Odpiranje vezav, katerih zamude so bile že prenesene v obračun obresti, pa je mogoče s pravico SAK.ODPRI(W). Če želimo odpreti postavko, ki ima datum veljave v zaprtem obdobju in katere zamuda je bila že prenesena v obresti, moramo imeti obe pravici, torej SAK.ODPRI(A,W).

Poročanje v tuje sisteme

Če naročnik poroča v tuje sisteme (npr. periodično poročanje o odprtih terjatvah) in se pri tem v polje tuji ID vpisuje številka poročane datoteke (sak_salk1.tuji_id, sak_vezave.tuji_id), potem mora uporabljati še opcijo OSAK 240 Prepoved odpiranja vezav.

Ta opcija onemogoča odpiranje vezav v primeru, da je v polju tuji_id vpisana kakršnakoli vrednost. S tem se izognemo primeru, ko bi za neko postavko poročali, da je bila zaprta z npr. plačilom, naknadno pa bi vezavo odprli in račun vezali z drugim plačilom. Poročani podatki bi bili v takem primeru napačni, popravka na prave podatke pa ni mogoče enostavno programsko pripraviti.

Odpiranje v takem primeru sploh ni dovoljeno, ne glede na pravice uporabnika.