Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_Vrsta dnevov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Vrste dni

Namen

Vrste dni opredeljujemo z namenom kasnejše izdelave koledarjev za potrebe planiranja proizvodnje. Predstavljajo zapis nekega časovnega obdobja.  

Pregled Vrst dni na ekranu

 Šifrant vrst dni se nahaja v meniju Datoteke/Koledarji.

 Vrste dnevov.jpg
V zgornjem delu pregleda se prikazujejo vse vnesene vrste dni, v spodnjem delu pa so prikazana časovna obdobja za posamezne vrste dni. Čas posamezne vrste dni je omejen na 23:59:59.

 vrste dnevov pregled.JPG

Na ekranu so dostopne standardne funkcije MIT IS(F1, F2, F3, F4, F5, F7, F9) in orodna vrstica.

Vnosna polja vrste dneva

 

Vrste dnevov vnos.JPG

Šifra: vrste dni je neka poljubna tekoča šifra pod katero bomo vodili vrsto dneva.

Naziv: je poljubno določen za vsako vrsto dela

Barva pisave: Določa barvo pisave v pregledu

Barva ozadja: Določa barvo ozadja v pregledu

 

Polji Spremenil in Dat. Spremembe se vpisujeta avtomatsko ob vsaki spremembi.

 

 

 

Vnos vrednosti vrste dneva

Do vnosa vrednosti vrste dela pridemo tako, da se postavimo na postavke v pregledu Vrst dela. 

vrste dni za koledar.JPG
Polji Šifra vrste dni in Pozicija se določata avtomatsko.

Od ure: Ura pričetka vrste dela

Do ure: Ura zaključka vrste dela

Izkoristek: Izkoristek delovnega časa v odstotkih.

Šifra dogodka in Opis dogodka sta opisni in vnos ni potreben.