Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PS_Katalog procesov podrobno

 

POTNI STROŠKI

Program Potni stroški nam omogoča vnos potnih nalogov za službene poti in izdelavo obračunov potnih stroškov v poljubnih tujih denarnih enotah. Vodimo interni šifranta relacij, cen bencina in dnevnic.

Prednastavitev poslovnih dogodkov nam omogoča avtomatično pripravo temeljnice za prenos v glavno knjigo kakor tudi spremljanje obveznosti v saldakontih in priprava plačilnih nalogov za nakazilo delavcem preko transakcijskega računa. S prenosom potnih stroškov v programski modul Plač pa je omogočen prikaz potnih stroškov na plačilni listi in nakazilo obveznosti delavcem, ob izplačilu plač.

 

OPS 000 - PS Osnovna verzija

OBRAČUN INTERNIH POTNIH STROŠKOV:

 • Vnos šifranta relacij, višina kilometrine in dnevnic;
 • šifrant prevoznih sredstev (delitev na službena, zasebna prevozna sredstva in s tem blokada nad tem ali se kilometrina obračuna ali ne);
 • vnos, pregled in korekture potnih nalogov, izpis potnega naloga, izpis obračuna potnega naloga in dodatnih stroškov;
 • knjiženje potnih nalogov in s tem kontiranje stroškov na obračunih potnih nalogov:
 • vrnitev obračuna potnih nalogov na neknjiženo, če obveznosti niso prenešeni v druge programe in s tem možnost popravka na nalogu;
 • prenos knjiženih obračunov v saldakonte zaradi spremljanja obveznosti do delavcev (v šifrantu Partnerjev vpisani delavci s šifro delavca, ki je vpisana le na eni šifri partnerja) in plačilo preko plačilnega prometa;
 • avtomatična priprava temeljnice za knjženje potnih stroškov v glavno knjigo.

Poročila:

 • Knjiga potnih nalogov;
 • Promet potnih nalogov.

 

OBRAČUN INTERNIH POTNIH STROŠKOV V TUJI DENARNI ENOTI:

 • vnos šifranta relacij, cene kilometrine in dnevnic, šifrant prevoznih sredstev (delitev na službena, zasebna prevozna sredstva);
 • vnos, pregled in korekture potnih nalogov;
 • izpis potnega naloga;
 • izpis obračuna potnega naloga in dodatnih stroškov v originalnih denarnih enotah;
 • preračun dnevnic na zadnji dan službene poti, preračun ostalih stroškov na datum veljave nastalega stroška;
 • prenos knjiženih obračunov v saldakonte zaradi spremljanja obveznosti do delavcev (v šifrantu Partnerjev vpisani delavci s šifro delavca, ki je vpisana le na eni šifri partnerja) in plačilo preko plačilnega prometa;
 • avtomatična priprava temeljnice za knjženje potnih stroškov v glavno knjigo. 

 

Poročila:

 • Knjiga potnih nalogov;
 • Promet potnih nalogov
 •  

 

OPS 002 - Dodatna poročila

 • Poročilo o številu dnevnic izplačanih delavcev v določenem razdobju.
 • Poročilo stroškov delavcih in po denarnih enotah.
 • Poročilo o stroških po državah.

 

OPS 010 -  POTNI STROŠKI-Kontrola na izbor dnevnic

 • Na potnem nalogu možnost odobritve s strani izstavljalca potnega naloga ali se na obračunu potnih stroškov omogoči izbor dnevnice ali ne.
 • Prednastavljena vrednost na potnem nalogu je, da se dnevnica na obračunu potnih stroškov lahko izbere.
 • Ob določitvi na potnem nalogu, da se dnevnica pri obračunu potnih stroškov ne more določiti, pa se na pozicijah realizacije potnega naloga za vnos zaprejo polja, ki se nanašajo na dnevnico.
 • Možnost omejitve vnosa dnevnice DA/NE na potnem nalogu, je še posebej dobrodošla v primeru, ko vnašajo realizacijo službene poti delavci sami in s tem preprečimo morebitne nepravilnosti tudi zaradi nepoznavanja vnašalca kdaj se dnevnica za službeno pot prizna oziroma ne prizna.

  

OPS 011 - POTNI STROŠKI-Evidenca dodatkov vozila 

 • Evidence dodatne opreme z možnostjo označitve ali se spremlja rok veljavnosti.
 • Izbor dodatne opreme na (službena) vozila. 
Kot dodatna oprema je mišljena predvsem dodatna oprema vezana na vozila kot so razne vinjete, tunelnine...
 
Dodatna oprema vozila se ob vnosu potnega naloga avtomatično shrani na dokument. Besedilo je omogočeno dopolniti na potnem nalogu dokler je le-ta v pripravi.
Veljavnost dodatne opreme lahko uporabnik s klikom preveri iz menija Potnih nalogov preko povezave do šifranta evidence dodatne opreme.
 
Med poročili je omogočen izpis seznama dodatkov vozil z dodatno možnostjo omejitve na:
 • šifro dodatne opreme, 
 • šifro vozila,
 • datum veljavnosti dodatne opreme. 

 

OPS 100 - Priprava tabele za najete delavce

 • Priprava tabele za izplačilo potnih stroškov najetih delavcev iz drugih povezanih baz. Tabela se uvozi v modulu Plače ustrezne baze.