Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PS_DODATKI

POTNI STROŠKI: Evidenca dodatkov vozila

 
 
Poročilo je nadgradnja celotne opcije Evidenca dodatkov vozil in omogoča izpis seznama vseh veljavnih dodatkov vozil.
Kot dodatke vozil s skupno besedo označujemo npr. razne vinjete katere (slovenske, avstrijske, švicarske...), Magna kartica vezana na vozilo, celoletne tunelnine...
 
Opcija vključuje:
 
1. Šifrant raznih dodatkov vozilom z možnostjo določitve ali ima dodatek omejitev veljave ali ne in kakšna je ta omejitev
2. Šifrant vozil katerim določen dodatek določimo
3. Ob izboru vozila na potnem nalogu se dodatki vozila prepišejo v novo polje katero lahko še dopolnimo na vnosu. Besedilo se izpiše na Potnem nalogu.
4. Vpogled na dodatke vozila preko menija za vnos Potnih nalogov.
5. Poročili veljavnih dodatkov vozil.
 
 

Datoteke - Šifrant Dodatki Vozila

 
PS_Dodatki1.jpg

Slika 1: Šifrant dodatkov vozil z možnostjo omejitve veljave in veljavnost dodatkov. 

- Šifra dodatka vozila je zaporedna šifra zapisa.
- Naziv dodatka je poljuben opis, ki se izpiše na potnem nalogu. 
- Omejitev veljave se vpisuje z DA / NE. Od oznake je odvisno ali se ob vpisu dodatka na vozilo izračuna do kdaj velja določen dodatek vozila.
- Veljavnost dodatkov se določa v obliki LETO/MESEC/DNI. To pomeni, da letni vinjeti vpišemo oznako 01/00/00. Tedenski vinjeti pa 00/00/07.
 
 
Desni meni šifranta Dodatki vozil omogoča določitev dodatkov na vozilo. Izberemo šifro vozila iz šifranta naših vozil. Izberemo šifro dodatka.
V primeru, da je pri dodatku pomembna veljavnost dodatka vpišemo od kdaj začne veljati. Program bo sam izračunal do kdaj dodatek velja.
V primeru, da na dodatku ne vodimo veljavnosti pa pustimo datum od prazen.
 
PS_Dodatki2.jpg

Slika 2: Desni meni šifranta dodatki vozil omogoča izbor dodatkov za vozilo.

 
 

 Meni Dokumenti / Potni nalog omogoča vpogled na Dodatno opremo vozila preko gumba Povezave.

 
PS_Dodatki.jpg

Slika 3: Povezave - dodatna oprema vozila

 
PS_Dodatki3.jpg
 

Slika 4: Na potnem nalogu je izpisan seznam dodatkov oziroma dodatne opreme vozila

 
 
 

Meni Poročila - Pregled vseh dodatkov vozil

 
V tem meniju imamo omogočen pregled vseh veljavnih dodatkov vozil. Lahko se omejimo na posamezno vozilo ali dodatek.
Veljavnost pa določamo z vpisom datuma v rubriki Datum. Tako imamo omogočen vpogled veljavnih dodatkov vozil v prihodnost ali preteklost.
 
PS_Dodatki4.jpg

Slika 5: Vstopno okno v poročilo Pregled vseh dodatkov vozil

 
 
Po potrditvi izbornih pogojev program prikaže podatke na pregled iz katerega je omogočen izvod v datoteko ali pa izpis poročila preko ikone za izpis oziroma desnega menija.
PS_Dodatki5.jpg
 

Slika 6: Pregled podatkov poročila


PS_Dodatki6.jpg

  Slika 7: Izpis poročila Pregled vseh dodatkov vozil