Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PR_Generiranje pogodbe z količinsko rabatno lestvico

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Generiranje Prodajnih pogodb s količinskimi rabatnimi lestvicami
(opcija)

Pogodbo s količinsko rabatno lestvico generiramo na podlagi navadne prodajne pogodbe. V pregledu glav prodajnih pogodb se v meniju na desni klik nahaja orodje Generiranje pogodbe s količinskimi popusti.
 
generiranje s količinskim rabatom.jpg

Ob izboru vnesemo izvorno pogodbo, na podlagi katere bo potem generirana nova pogodba s količinskimi popusti.
generiranje s količinskim rabatom1.jpg
 

Ko vnesemo izvorno pogodbo, se odpre novo okno, kjer so prikazani artikli, ki se nahajajo na izvorni pogodbi. Cene, ki so prikazane, so prenesene iz izvorne pogodbe. Če artikel nima cene v pogodbi, se cena prenese iz nadrejene pogodbe oziroma iz šifranta artiklov.

generiranje s količinskim rabatom2.jpg

V stolpcu Št. Ponovitev vpišemo, kolikokrat naj se nam artikel še poleg osnovnega vnosa ponovi na novi pogodbi. Če vnesem 2, se bo artikel na novi pogodbi pojavil trikrat.

V stolpcu % programu povemo, za koliko % naj se cena artikla zniža pri želeni količini

V stolpcu Količina vnesemo količino, do katere bo veljala cena, ki je bila preračunana ob vnosu vrednosti v polje %.

generiranje s količinskim rabatom3.jpg

V stolpcu potrditev potem potrdimo pozicije, ki jih želimo prenesti na novo pogodbo. Možna je tudi potrditev vseh naenkrat preko menija na desni klik.

Na pogodbo lahko tudi dodajamo nove artikle preko menija na desni klik. Odpre se okno, kjer vnesemo artikel, ki ga želimo dodati. Če v praznem oknu pritisnemo enter, se nam kot pomoč odpre šifrant artiklov, kjer potem izberemo želenega.

Ko imamo vnesene želene artikle preko menija na desni klik, generiramo novo pogodbo

generiranje s količinskim rabatom4.jpg

Novo pogodbo poljubno poimenujemo in ji vpišemo datum veljavnosti

generiranje s količinskim rabatom5.jpg

Tako generirana pogodba se nahaja v pripravljenih pogodbah, kjer jo potem še aktiviramo.