Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačila_prenos_izpis

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Plačilni promet - desni meni in izpisi pripravljenih plačil

V dodatnem meniju (desni klik) sta omogočena izpisa pripravljenih prenesenih postavk pred izvedbo prenosa podatkov v obliko za bančni program in izpis obrazca UPN QR. ​

PLP_UPN_QR1.JPG


Izpisa za pregled plačilnih nalogov se uporabljata na primer za potrditev podpisnika oziroma odgovorne osebe, da so pripravljeni nalogi primerni za plačilo na nek dan.

Kateri nalogi se izpišejo na posamezni izpis:
- samo označeni nalogi v koloni Potrdi
- za en transakcijski račun plačnika (vsak TRR plačnika gre na svoj izpis)
- za datum plačila (tekoči dan ali starejši datum plačila od tekočega ali prazen datum plačila se skupaj obravnavajo kot nalogi za tekoči dan). Če je datum plačila starejši od tekočega dne, se izpiše na nov izpis. 

PLP54.JPG

 

Slika 1 - Zbirni nalog za prenos na dan

Kontrolnik plačilnih nalogov je druga možnost izpisa pripravljenih plačilnih nalogov.
 
PLP55a.JPG


 Slika 2 - Izpis plačilnih nalogov v obliki kontrolnika

 

Izpis obrazca UPN QR:

PLP_UPN_QR2.JPG