Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_POJASNI

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​​ 

Osnovna sredstva - šifrant Pojasnila poslovnega dogodka 

 

V šifrantu Pojasnila poslovnih dogodkov določimo podskupine poslovnih dogodkov na katerih knjižimo spremembe in izločitev, odprodaja osnovnih sredstev. Pri vrstah dokumentov za izločitev, odprodajo, določimo protikonto (konto prihodkov, odhodkov na katerega se bo knjižila sedanja vrednost ob izločitvi), stran knjiženja sedanje vrednosti (B/D). 
 
Posamezno šifro pojasnila poslovnega dogodka izberemo pri vnosu sprememb, izločitev - v polju Vrsta dokumenta. Vnos pojasnila vrste dogodka, ni obvezen. Po izboru ustrezne šifre pojasnila poslovnega dogodka se prepiše tekst v polje tekst, predvidena oblika dokumenta potrebna za spremembo (dokument), izločitev, konto izločitve..., ki ga lahko spremenimo. V primeru spremembe vrste dokumenta, se predvpisani tekst, konto izločitve ne spremeni.
 
Besedilo tekst, vrsta dokumenta, se izpiše tudi na zapisniku poslovnega dogodka.

 

OS_Pojasnila_dog.jpg 
 

Slika 1: šifrant Pojasnila poslovnega dogodka iz programskega paketa Osnovna sredstva

 V primeru, da ima naročnik vklopljeno opcijo obračuna amortizacije po drugi (davčni) stopnji, je potrebno vpisati tudi Konto davčne izločitve. Na temeljnico se ta konto ne vpiše.