Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Vrste izplačil

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Vrste izplačil

V šifrantu določimo vse vrste izplačil, ki jih poznamo v podjetju in o njih poročamo na REK-1 obrazcu. Oznaka vrste izplačila je, z izjemo dveh oznak, poljubna. 

Rezervirani oznaki:

P - Plača in nadomestila plač

R - Regres


OD_Vrste izplačil.JPG

Praviloma ima vsaka vrsta izplačila tudi svojo številko za REK obrazec.

Druga številka za REK obrazec je namenjena za izplačila delavcem napotenim na delo v tujino (detaširani delavci).

Naziv REK obrazca je poljuben.

V polju 'Za dohodnino' določimo ali se od te vrste izplačila obračuna dohodnina ter hkrati tudi na kakšen način. Pri vnosu nam je na voljo pomoč pri vnosu:

  • dohodnina se ne obračuna (npr. oproščeni del nagrade za poslovno uspešnost)
  • dohodnina se obračuna po tabeli (npr. plača)
  • dohodnina se obračuna po povprečni stopnji (npr. regres)
  • dohodnina se obračuna po fiksni stopnji 25%

Povprečenje je lahko dovoljeno (vnesemo oznako 1) ali ne (oznaka 0). Oznake se predpisane v navodilih za izpolnjevanje REK obrazca.

Šifra namena se prebere iz šifranta Šifrant namenov S11, ki se uporablja pri kreiranju TKDIS datoteke. Le ta je namenjena plačilu obveznosti.

Koda namena je bila uvedena z uvedbo SEPA plačil in se prebere iz skupnega podšifranta Kode namena.

Novo polje Izbor obdobja je dodano zaradi zakonske določbe, da se pri REK-1 obrazcu za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost (REK 1152 in 1151) mora vpisati obdobje povprečenja, povprečenja pa ni (tag F10a_Avg_Type mora biti 0, ne 1). Pri teh vrstah REK-a se v polje Izbor obdobja vpiše vrednost 1 - Da (obdobje povprečenja se določa).