Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Pregled in izpis plačilnih list

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Plače: Plačilne liste

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcu nalaga, da na izplačilni dan delavcu izroči pisni obračun, katerega vsebina je predpisana in ki je hkrati tudi podlaga za skupni obračun, ki ga mora delavec prejeti do konca januarja. Čeprav do zdaj delodajalci plač in nadomestil praviloma niso izplačevali na isti dan kot povračila in druge prejemke, bi si s poenotenjem izplačilnega dneva za vsa izplačila olajšali pripravo pisnega obračuna in obrazcev REK.

Plačilna lista je oblikovana za vsakega uporabnika posebej. Prikazani so podatki za katere se v naprej dogovori. Plačilna lista je lahko oblikovana za potrebe kuverte - amerikanke, za zakrito kuverto, za zlagalnik papirja.

Na vnosni maski izberemo izpis od - do stroškovnega mesta in od -  do številke delavca. Najpreprosteje pa je, da gumbom Izberi vse (na sliki v spodnji vrstici skrajno levo), izberemo vse plačilne liste istočasno. Vrstni red plačilnih list lahko izbiramo in sicer po šifri delavca, abecedi, enotah in abecedi (v primeru spremljanja po enotah), stroškovnem mestu in abecedi, poslovnem subjektu in abecedi. Če se izbere izpis plačilne iste iz arhiva in opcijo Izberi vse, se preberejo stroškovna mesta (in delavci) iz tabele obračunanih / arhiviranih plač.

V vrstico Ključi za dopust naštejemo ključe (ločene z vejico) na katerih se vodi dopust. Če je tako določeno, se ure za dopust seštejejo in delijo z dnevnim delovnim časom delavca ter število dni odšteje od letnega dopusta. Upoštevajo se arhivirane plače tekočega leta glede na mesečne nastavitve.

V vrstico Ključi za povračilo stroškov naštejemo ključe, ki se prištejejo brutu, prispevkom na plačo, DPZ-ju, če na plačilni listi prikazujemo celotni strošek delavca (npr.prehrana, prevoz).

Vrednost točke za potrebe plačilne liste. Za obračun se lahko uporablja drugačne vrednost točke.

Opcija Samo zaposlenci brez osebnega portala omogoča izpis plačilnih list za izbrane pogoje samo za zaposlene, ki v kadrovski evidenci nimajo vpisanega elektronskega naslova in gesla. 

Oblikovanje seznama koristimo v primeru, da imamo obračun iz razloga kompleksnega izračuna detajlno razbit po ključih, stroškovnih mestih, projektih točkah in faktorjih stimulacije, ki pa jih ni potrebno tako detajlno prikazati na plačilni listi. Plačilna lista bo  krajša in preglednejša. Na seznam zapišemo naziv vrste dela, ki ga želimo videti na plačilni listi, v desno stran vrstice vpišemo ključe, ki predstavljajo to vrsto dela. S pritiskom na dodatni gumb ob koncu vrstice lahko ključe, ki ustrezajo enostavno označimo.

Združevanje po projektu, stroškovnem mestu, točkah, faktorju pomeni, da bodo ključi v primeru različnih projektov navedeni ločeno. Najmanj vrstic torej dobimo, če ne izberemo združevanja.

Z gumbom Dodaj seznam se lahko doda poljubno število vrstic.

V polje​ Dodatno besedilo lahko zapišemo poljubno besedilo, ki bo prikazano na vseh plačilnih listah.

Plačilna lista iz arhiva: z označitvijo lahko izberemo izplačilo in tako izpišemo plačilne liste iz arhiva. 

Da se izpiše dejanski datum izplačila v primeru izpisa iz arhiva, mora biti na izpisu uporabljen ukaz: iif(isnull(temp.dat_izp),xdat_izp,temp.dat_izp)

9938723_2.JPG

 Slika 1 - vnosno okno za pripravo plačilnih list

 
Uporaba funkcije p_placl.prispevki(sif_del) omogoča izpis prispevkov na Bruto za posameznega delavca. Za prikaz celotnega stroška delodajalca je potrebno v polje Ključi za povračilo str. vpisati ključe, ki predstavljajo stroške delodajalca, pa niso zajeti v bruto znesek (npr. ključe za povračilo materialnih stroškov). Plačilna lista se dopolni glede na dogovor z naročnikom.
OD_Plačilna lista_prispevki na Bruto.JPG 

Slika 2 - izpis prispevkov na plačilni listi

 

 

V primeru, da plačilne liste potrjuje nadrejeni, je postopek sledeč:

 - v Kadrovski evidenci je v seznam polj potrebno dodati polje Nadrejeni (SIF_DEL_NAD, valid je VA_SIF_DEL_NAD()).
- polje dodati tudi v seznam polj za prenos v plače (XNIZ_PRS)
- V Kadrovski evidenci vpišemo ifro nadrejenega delavca in sprožimo prenos podatkov v Plače. Pazimo na datum veljave.
- V Plačah je na maski za izpis plačilnih list možno vpisati šifro Nadrejenega in z novo opcijo Po nadrejenem in šifro delavca natisniti plačilne liste po skupinah Nadrejeni v PDF. 


 Preberite še:
 
 
 
 
Plačilna lista je večinoma oblikovana za vsako podjetje posebej, pri čemer je vnaprej dogovorjeno kateri podatki bodo prikazani.

 

 
 
 
 

GDPR:

Plačilne liste, poslane po elektronski pošti, morajo biti obvezno kriptirane, zato uporabite pri izpisu medij Izdelava PDG (Geslo) datoteke ali Pošiljanje PDF (Geslo) po e-pošti.

Iz naprednega predogleda izdelava PDF-ja s kriptiranjem ni mogoče.