Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Plačilni_spisek_podpisna_lista

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Podpisna lista

Po potrditvi vnosnega okna se ponudi ekranski pregled. Gre za poimenski seznam s prikazom oznake pogodbe po kateri je delavec zaposlen, enote, stroškovnega mesta, števila ur, bruto, prispevki iz bruto, dohodnina, neto in izplačilo. Spisek se lahko poljubno prilagodi.

V okviru podpisnega lista so združeni trije izpisi:

  • Plačilni seznam ... poimenski seznam s prikazom oznake pogodbe, števila ur, zneska bruto, prispevki, dohodnina, neto in izplačilo
  • Podpisna lista ...  pomenski seznam s prostorom za podpis delavca ob prevzemu plačilne liste
  • Podpisna lista z izplačilom ... poimenski seznam s prikazom zneska, ki se ga izplača in prostorom za podpis ob prevzemu plačilne liste

Seznam lahko poljubno oblikujemo. Vsaka vrstica na Sliki 1 predstavlja kolono na izpisu. Izpis vsebuje kolone o delavcih in kolektivni pogodbi, nato sledijo kolone iz Spiska 1 ter na drugi strani (kjer se zopet najprej ponovijo kolone o delavcih in kolektivni pogodbi) kolone iz Spiska 2. 

Prva vrstica je namenjena prikazu števila ur. Če izberemo prikaz Fond ur, se bodo seštele vse ure, ki gredo v obvezni mesečni fond ur. Eventualnih nadur na seznamu ne bo. V kolikor tak način prikaza ne zadošča, izberemo prikaz Ure iz seznama ključev in v vrstico nanizamo ključe. Pri tem si pomagamo z gumbom na koncu vrstice, ki nam ponudi seznam vseh ključev. Ključe označimo.

V vrstice za znesek navedemo ključe, kjer se zbirajo ustrezni zneski (bruto, prispevki, dohodnina, neto in izplačilo). Navedemo lahko tudi več ključev. Npr. v vrstico Prispevki lahko dodamo še ključe, ki predstavljajo prispevke na bruto 502,P11,P12.

Obrazec lahko pripravimo tudi iz arhiva in sicer tudi za daljše obdobje. Pri tem lahko tudi določimo, da se vsak mesec izpiše na ločenem listu in s tem tudi ločenim seštevkom. Ali pa se odločimo, da naredimo seznam po delavcih. Vsak delavec bo na svojem listu, na izpisu pa bo podatek o mesecu in datumu izplačila.

Podpisna.PNG 

Slika 1: pogovorno za pripravo plačilnega seznama

Preberite še:

Ključi