Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Izdelava plačilnih list v PDF obliki

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Izdelava plačilnih list v PDF obliki 

V primeru uporabe Intranetnega portala delavca je potrebno plačilne liste shraniti v PDF obliki v posebno tabelo.

Izborna polja so podobna kot v meniju za izpis plačilnih list.

V primeru, da bi želeli plačilne liste shraniti v PDF datoteko in jo shraniti na izbrano mesto v file sistem, je potrebno izbrati opcijo Datoteke shrani v Mapo.

Plačilne liste v PDF obliki se izdelajo samo za zaposlene, ki imajo dostop do osebnega portala (imajo vpisan elektronski naslov in geslo v kadrovski evidenci). 

 

 

OD_Izdelava plačilnih list v PDF.PNG

 Slika: Vnosno okno za izdelavo PDF datotek plačilnih list

Na koncu se pokaže obvestilo o končanem prenosu. 

 

 
Preberite še:
 
 
 
 
 
 
Pazite, da je mesto, kamor se bodo shranjevali pdf-ji plačilnih list, ustrezno zaščiteno s pravicami za vpogled!