Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Desni meni Materialni stroški

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Desni meni šifranta Materialni stroški

Izpis

Pridobimo si izpis vseh materialnih stroškov.

 

Delavci brez materialnih stroškov

Seznam delavcev brez materialnih stroškov si lahko pripravimo za vsako posamezno stroškovno mesto, po čemer nas vpraša prvo vnosno okno. * pomeni, da pregledujemo vse delavce, ki nimajo določenega nobenega materialnega stroška. Delavci brez kakršnega koli materialnega stroška so v podjetju redkost in gre verjetno za pozabljeni vnos. Delavcu vnesemo materialni strošek preko desnega menija v šifrantu Delavci.

 

Preračun mesečne vozovnice na dan

Funkcijo bomo uporabili v primeru, da imamo določen mesečni znesek povračila materialnega stroška, vendar ga delavcu obračunamo samo za dan prisotnosti. To hkrati tudi pomeni, da je potrebno dnevne zneske preračunavati vsak mesec pred obračunom plač glede na število delovnih dni v mesecu.

OD_Materialni str_2.JPG

Slika 1 - preračun mesečne vozovnice na dan v primeru 20-tih delovnih dni