Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Božičnica

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​

Plače: Božičnica, 13. plača, nagrada za poslovno uspešnost 

Oznaka ali gre na M4, torej v pokojninsko osnovo: V kolikor je božičnica opredeljena v pogodbi o zaposlitvi kot plača iz naslova delovne in poslovne uspešnosti in je izplačana v denarni obliki v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, se všteva v pokojninsko osnovo, če je obračun in plačilo prispevkov izvedeno na enak način kot od izplačane plače za tekoči mesec. Božičnica je lahko izplačana kot del plače tekočega meseca ali kot poračun plač za več mesecev za koledarsko leto. 

Veljavno za izplačila od 1.1.2020:

Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2020 se mora za neobdavčeni in obdavčeni del poročati na REK-1 s šifro 1151.

Nastavitve:

- Uporabi se ena vrsta izplačila ki ima določeno ​Šifra za REK obrazec = 1151, Povprečenje = 0 (ne) in Izbor obdobja = 1 (da), ker je zahtevano na REK-1 obrazcu, da se vpiše obdobje, za katerega velja izplačilo.

- Datoteke / Vrste dohodkov: doda se nova vrsta 1111 Del plače za poslovno uspešnost.

- Datoteke / Ključi – vrste dela: Na ključih za poslovno uspešnost (obdavčeni in neobdavčeni del) se popravi podatek Vrsta dohodka za doh. Na 1111; podatek v polju Vrsta izplačila mora biti P ali S (da se izplačani znesek​ zapiše v tag    M01);oba ključa morata meti vpisano isto vrsti izplačila (Polje Vr .izplačla). En ključ ima v polju Za dohod. vpisano N (neobdavčeni del), drugi pa​ D (obdavčeni del).

Pri pripravi REK-1 obrazca je potrebno v izbornih pogojih določiti Obdobje povprečenja (od - do)!


 

Veljavno do za izplačila do 31.12.2019:

Nagrada za poslovno uspešnost s šifro 1152 ni obdavčena, šifro za REK 1151 pa ima obdavčeni del nagrade.

Ker gre za dve različni šifri za REK-1, je potrebno odpreti dve vrsti izplačila. Obe morata imeti določeno Povprečenje = 0 (ne) in Izbor obdobja = 1 (da), ker je zahtevano na REK-1 obrazcu, da se vpiše obdobje, za katerega velja izplačilo.

Pri pripravi REK-1 obrazca je potrebno v izbornih pogojih določiti Obdobje povprečenja (od - do)!

Za vsako od vrst nagrad je potrebno odpreti svoj ključ.

Ključ za nagrado brez obračuna dohodnine je potrebno vnesti:
- Prispevki= D (določiti prispevke, ki se obračunajo)
- Dohodnina= N
- Vrsta dohodka za doh.= 1101
- Vrsta izplačila= M ali O (da se znesek zapiše v tag M05)
- Za M4= Z (redno delo - samo znesek brez ur)
- Osnova pret.obdobja/mes.= X
- Osnova za refundacijo= Z (V obračun se šteje samo znesek)
- Oznaka stroška= B01

 

Ključ za obdavčeni del nagrade:
- Prispevki= D (določiti prispevke, ki se obračunajo)
- Za dohod.= D (kako se obračuna dohodnina se določi na vrsti izplačila)
- Vrsta dohodka za doh.= 1101
Vrsta izplačila= M ali O (da se znesek zapiše v tag M05)
- Za M4= Z (redno delo - samo znesek brez ur)
- Osnova pret.obdobja/mes.= X
- Osnova za refundacijo= Z (V obračun se šteje samo znesek)
- Oznaka stroška= B01