Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_Božičnica

​​​​​​​​​​​​​​​

Plače: Božičnica, 13. plača, Nagrada za poslovno uspešnost 

Oznaka ali gre na M4, torej v pokojninsko osnovo: V kolikor je božičnica opredeljena v pogodbi o zaposlitvi kot plača iz naslova delovne in poslovne uspešnosti in je izplačana v denarni obliki v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, se všteva v pokojninsko osnovo, če je obračun in plačilo prispevkov izvedeno na enak način kot od izplačane plače za tekoči mesec. Božičnica je lahko izplačana kot del plače tekočega meseca ali kot poračun plač za več mesecev za koledarsko leto. 

Veljavno za izplačila od 1.1.2023 (oddaja z REK-O):

Izplačilo poslovne uspešnosti se mora za neobdavčeni in obdavčeni del poročati na REK obrazcu s šifro 1151 (šifra 1152 ni več v uporabi od leta 2020).

Nastavitve:

- Uporabi se ena vrsta izplačila ki ima določeno ​Šifra za REK obrazec = 1151, Povprečenje = 0 (ne) in Izbor obdobja = 1 (da), ker je zahtevano na REK-1 obrazcu, da se vpiše obdobje, za katerega velja izplačilo.

- Datoteke / Vrste dohodkov: Dodati je potrebno vrsto 1111 Del plače za poslovno uspešnost.

- Datoteke / Ključi – vrste dela

  • ​Na ključih za poslovno uspešnost (obdavčeni in neobdavčeni del) se popravi podatek Vrsta dohodka za doh. Na 1111.
  • ​podatek v polju Vrsta izplačila mora biti P ali S (da se izplačani znesek​ zapiše v tag M01); oba ključa morata imeti vpisano isto vrsto izplačila (Polje Vr.izplačila).
  • ​Ključ za neobdavčen dela mora imeti v polju Za dohod. vpisano N, ključ za obdavčen dela pa​ D.

Pri pripravi REK-O obrazca je potrebno v izbornih pogojih določiti Obdobje povprečenja (od - do), ki mora biti daljše od 1 meseca.

REK-O.PNG 

 ​Slika 1 - Vpis obdobja povprečenja

Pozor: 

Če je višina nagrade odvisna od prisotnosti, mora biti v analitičnem delu znesek prikazan v tagu A062, oznaka P01 in v tagu M01. Na ključu mora biti za tak zapis vpisano Vrsta izplačila P ali S.

Če višina nagrade ni odvisna od prisotnosti, mora biti v analitičnem delu znesek prikazan v tagu A062, oznaka P04 in v tagu M05. Na ključu mora biti za tak zapis vpisano Vrsta izplačila M ali O.

Ključi-poslovna uspešnost.PNG 

​Slika 2 - Ključa za poslovno uspešnost

Na ključu za nagrado mora biti v polju Oznaka stroška vpisano XXX, S tag pa mora biti ustrezno izpolnjen (S06).