Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Ostalo_GK

MIT navodila za uporabo programa MIT

Obračun obresti - Temeljnica za Glavno knjigo

V primeru, da program v postopku Knjiženja ugotovi kakršno koli neustreznost, na pregled pripravi posebno obvestilo z navodilom, kaj moramo narediti v naslednjem koraku.  Prenos v Glavno knjigo se ob knjiženju ne izvede v primeru da imamo v Glavni knjigi omejeno obdobje knjiženja z datumom do, ki je nižji od datuma na obračunu obresti.

OBR109.JPG

Slika 1 - Priprava temeljnice za Glavno knjigo

Temeljnico za Glavno knjigo lahko pripravimo ZBIRNO po kontih ali pa ločeno po obračunih. Glede na ta izbor so določena polja nekativna in jih ni mogoče definirati.
  
OBR110.JPG

Slika 2 - Izborni pogoji za pripravo temeljnice

Ko potrdimo datum OD na izbornih pogojih, program preveri ali obstajajo do vpisanega datuma še neprenešeni obračuni v Glavno knjigo. Program pripravi seznam neprenešenih obračunov. Gre samo za informativni prikaz dokumentov, ki še čakajo na prenos. Uporabnik mora preveriti pripravljeni seznam neprenešenih podatkov in izvesti prenos tudi za te obračune.  Okno po pregledu zapremo.

OBR111.JPG

Slika 3 - Neprenešeni obračuni do datuma 1.3.2012

Na predogledu obračunov za prenos v Glavno knjigo lahko s posebno ikono Povezave izvedemo pregled pozicij posameznega obračuna, na katerem smo postavljeni.

Desni meni pregleda nam omogoča seštevek po poljubnih pogojih.

OBR112.JPG

Slika 4 - Obračuni za prenos v Glavno knjigo

Po izvedenem prenosu v Glavno knjigo program uporabnika obvesti o številki temeljnice, ki se je avtomatsko pripravila. 

OBR113.JPG

 Slika 5 - Zaključen prenos podatkov v Glavno knjigo