Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

NADGRANJA

​​

Nadgradnja MIT

Nadgradnjo izvaja zadolženec za informacijsko podporo naročnika ali SAOP po naročilu naročnika. V primeru aktivne oddaljene povezave SAOP lahko na željo naročnika, izvaja nadgradnjo preko oddaljene povezave.

 POSTOPEK:

1.    Pred namestitvijo

1.1    Navodila in dokumentacija
Nadgradnje spremlja dokumentacija. Navodila, opozorila, novosti in posebnosti se lahko ob vsaki nadgradnji deloma razlikujejo. Zato jih vedno preglejte in bodite pozorni na spremembe in opozorila. Morda se nanašajo tudi na postopek nadgradnje, ki se zaradi neupoštevanja navodil lahko zaplete.

1.2    Obveščanje uporabnikov o novostih
Ne pozabite obvestiti uporabnikov z vsebino, ki je predstavljena med novostmi. To je zelo pomembno, da ne bi bilo kasneje neljubih presenečenj. Vsak uporabnik mora biti seznanjen tudi z novostmi v splošni funkcionalnosti kot tudi s spremembami, ki so bile morebiti izvedene na njegovo željo. Priporočamo, da se temu posvetite že nekaj dni pred dejansko namestitvijo.

1.3    Priprave na namestitev (nadgradnjo)
Poskrbite, da ste v računalnik prijavljeni s polnimi Administratorskimi pooblastili. V nasprotnem lahko pričakujete težave pri izvajanju namestitve. Namestitvene procedure posegajo tako v sistemske mape Windows kot tudi SQL okolja. Če ob namestitvi kot uporabnik nimate vseh Administratorskih pooblastil v Windows kot tudi SQL okolju tvegate, delno izvedeno namestitev in s tem kritične napake pri delovanju programskih paketov.
Priporočamo, da namestitev izvajate neposredno na strežniku, kjer se nahajajo nameščeni programe.
 
Pred nadgradnjo si priskrbite potrebna Administratorska gesla za prijavo v Windows okolje. Nadgradnja Vsetup.exe se vedno in obvezno izvaja izključno z uporabniškim imenom MIT_SA (na SQL strežniku mora imeti sysadmin vlogo).

1.4    Uporabniki
Preden se lotite kateregakoli koraka v nadaljevanju poskrbite, da prav noben uporabnik ne bo zmotil procesa izvajanja namestitve. To velja predvsem za okolja, kjer gre za nadgradnjo obstoječega sistema. Uporabnike obvestite pravočasno, če gre za poseg v času delovnega časa, ali si izberite termin, ki je izven delovnega časa.
Z vsemi razpoložljivimi orodji prepreči dostop uporabnikom, ki bi lahko zmotili proces nadgradnje.

1.5    Drugi procesi
Izključite vse obstoječe procese, ki kakorkoli posegajo v okolje, ki se nadgrajuje. V to skupino sodijo vse avtomatske obdelave, ki se izvajajo in posegajo v vsebino map z nameščenimi komponentami sistema kot tudi v podatke na SQL serverjeju, ki posegajo do vsebine podatkov na nagrajevani bazi.
Izključite vse procese:
-    Windows Scheduled tasks (backupi, prenosi podatkov …)
-    SQL Sceduled tasks (samodejni backupi, prenosi podatkov, replikacije, obnove analitskih kock …)
-    Preprečite zaganjanje poročilnega sistema Reporting Services …
Ker je sistem lahko v dobri meri zapleten, se dodobra uskladite z vsemi sodelavci, ki upravljajo s procesi v sistemu. Sestavite seznam vseh procesov in postopkov, ki jih je potrebno ustaviti pred nadgradnjo.

1.6    Ohranitev prejšnjega stanja
Zadnji korak v pripravah je izdelava zaščitne kopije – backup. Shranite mape s programi in  nastavitvami. Shranite bazo podatkov, ki je vezana v obstoječi sistem.

2.    Namestitev

Namestitveni program ima navadno ime MIT_Orkester_XXXXXX.exe pri čemer je XXXXXX oznaka izdaje. Paket z vsebino nadgradnje kopirajte v poljubno mapo na strežniku. Priporočamo, da za to uporabite vedno isto mesto.