Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_ Poročila

​​Prejemi in izdaje - Razdelitev odvisnih stroškov po enakih deležih

 

Navodila za Prejemi in izdaje - razdelitev stroškov po enakih deležih         

V paketu MBK je možna porazdelitev odvisnih stroškov znotraj ene prevzemnice po enakih deležih. 

Delamo v paketu MBK izberemo meni Dokumenti - Prevzemnice.

Picture1.jpg
Slika 1 - Izborni meni - Prevzemnice

 V izbornem oknu izberemo želene datume, status prevzemnic naj bo 'Knjiženi', izbor potrdimo z 'V redu'.

Picture2.jpg
Slika 2 - Izbor spremenljivk, status prevzemnice naj bo 'Knjiženi

Dobimo seznam knjiženih prevzemnic in z desnim klikom na poziciji se nam pokaže meni, v katerem izberemo postavko Nabavne kalkulacije – Vnos odvisnih stroškov na več PZ. 

Picture3.jpg
Slika 3 - Seznam knjiženih prevzemnic

Odpre se nam okno, v katerem lahko vpišemo katere podatke točno želimo in za katero obdobje ter kliknemo 'V redu'. ​

Picture4.jpg
Slika 4 - izborno okno na poziciji Odvisni stroški

Prišli smo do naslednjega koraka, kjer izberemo katerim partnerjem bi odvisne stroške radi porazdelili. Vnesemo podatke in kliknemo gumb 'Razdeli'.

Program nas vpraša, ali želimo razdeliti po Enakih deležih ali po oznaki na kontnih planih. Izberemo po enakih deležih, izbor potrdimo z 'V redu'. 

​​slika5.jpg
Slika 5 - Prikaz prevzemov in oddaj po artiklih 


V polju Strošek – TDE preverimo, če se je razdelitev stroškov taka kot smo želeli.​ In ko je temu tako kliknemo na gumb 'Potrdi'.

slika6.jpg 

Slika 6 - Vnos odvisnih stroškov na več PZ​

Prikaže se nam obvestilno okno, ki nam sporoča, da so se odvisni stroški na prevzemnice vpisali. Obvestilno okno zapremo. 

Picture7.jpg 

Slika 7 - Obvestilno okno - Potrditev vpisa odvisnih stroškov​