Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KP_Izbor

Desni meni - Izbor

KP41.JPG

Slika 1 - Izbor opcije v desnem kliku 

V primeru, da želimo vnesti prejeto pošto na nek drug dan, lahko z opcijo Izbor spremenimo datum vnosa (datum prejema) prejete pošte.

V trenutku potrditve novega datuma se nam predogled osveži, pričnemo lahko z vnosom prejetih dokumentov na nov izbrani dan.

 KP11.JPG

 

Slika 2 - Sprememba datuma prejema

 

  nazaj na navodila za Prejeto pošto