Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Pošte

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Pošte

Šifrant je namenjen vpisu vseh poštnih številk, ki jih potrebujemo pri delavcih ali partnerjih. Poleg številke in naziva pošte vpišemo še šifro države. Z oznako Aktiven (z možnostmi 0 = aktivna pošta, 9 = neaktivna pošta) določeno poštno številko označimo kot neaktivno. Neaktivna pošta se ne bo ponujala kot pomoč pri vnosu.

Vnos šifre pošte v obliki 'oznaka države pošte - številka pošte' (npr. SI- 4000) zahteva oznako pošte tudi v šifrantu Države. V primeru, da ne želimo vnesti ali prešifrirati pošt v obliko z oznako države, potem tudi v šifrant držav ne vpišimo oznake pošte za državo.

KAD_Pošte.JPG

 Slika 1 - prikaz šifranta pošt