Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Obrazci_Vrivanje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Obrazci (v GK, VP, KON): Vrivanje ključa

Opcija v desnem meniju Vrivanje ključa oziroma vrivanje prazne vrstice omogoča, da na obrazec med dva zaporedna ključa vnesemo novo vrstico.

VP obrazci vrivanje ključa.PNG

Slika 1 - Prikaz obrazca po vrivanju nove vrstice 

Primer:

Na obrazec 02 želimo med vrstici 201 prihodki in 202 Sredstva vriniti novo vrstico.

Postavimo se na vrstico 202 in izberemo opcijo vrivanja. S tem med se kreira nova vrstica 202 (s praznimi podatki), preostale vrstice od prejšnje 202 naprej, pa se preštevilčijo (številka ključa se poveča za +1).

Če je obrazec, ki mu vrivamo vrstice že shranjen v arhivu poročil, se vsem arhiviranim podatkom tudi popravijo številke ključev na novo številko iz obrazca. Tako zapis, ki je bil pred vrivanjem v vrstici 202 dobi tudi v arhivu novo številko 203. Tako so obrazci, izpisani iz arhiva, vedno enaki pripravljenemu obrazcu v datoteki.

Ob vrivanju vrstice se popravijo tudi enačbe na obrazcu - če se je enačba sklicevala na vrstico 202 (#202), se bo po vrivanju sklicevala na vrstico 203 (#203), saj se je prejšnja vrstica 202 preštevilčila v vrstico 203.

Polji Ključ deleža (kljuc_stru) in Osnovni ključ (kljuc_base) se ne preštevilčita in ju je potrebno ročno popraviti!

 

 

V modulu Konsolidacija se ob vrivanju vrstice ključi preštevilčijo, arhiviranje obrazcev pa tu ni omogočeno.

Nove vrstice (ključi), ki jih v trenutku arhiviranja obrazca v obrazcu še ni bilo, se ne zapišejo v arhiv.