Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Poročila_rekapitulacijsko

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Poročila: Rekapitulacijsko poročilo

Poročilo je namenjeno za poročanje dobav in storitev v EU.

Obrazec je predpisan. Lahko se ga izpisuje v papirni obliki in možna je izdelava XML datoteke za poročanje na FURS.

Obrazec je sestavljen iz:

 A dela obrazca - Podatki o dobavah in storitvah za tekoče obdobje

 B dela obrazca - Popravki podatkov za pretekla obdobja

 C dela obrazca - Prenos blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

 D dela obrazca - Vračilo blaga, prenesenega v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic 

 E dela obrazca - Zamenjava kupca (prejemnika) blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

 F dela obrazca - Popravki podatkov v zvezi s prenosom ali vračilom blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

 G dela obrazca - Popravki podatkov v zvezi z zamenjavo kupca (prejemnika) blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

V poročilo se zajamejo vse fakture (tudi fakture za predplačila), ki vsebujejo davčni klasifikator:

 davčni klsasifikatroji.png
   Slika 1: Davčni klasifikatorji zajeti v poročilo

 V poročilo se zajemajo podatki za C, D, E, F in G del obrazca, če imata vklopljeno opcijo Konsignacija (skladišča na odpoklic) in na dokumentu konsignacijska prenosnica se uporabi davčni klasifikator IOEK.
 Izpis in XML obrazca zajemata vse dele obrazca ne glede na vklopljeno opcijo.
 
Poročilo se kliče tudi v Glavni knjigi

Poročilo se nahaja v paketu FA v meniju Poročila/Rekapitulacijsko poročilo. Sestavljen je iz dveh vnosnih menijev:

- Rekapitulacijsko poročilo za obdobje (priprava podatkov A, C, d in E del obrazca)

meni.png
Slika 2: Izbor menijev za poročilo

- Popravki podatkov za pretekla obdobja (vnos podatkov za B, F in G del obrazca)

 Popravki.png

Slika 3: Izbor menijev za poročilo popravkov

 

V kolikor ne uporabljate opcije Konsignacija (skladišča na odpoklic), potem so za prikaz podatkov za obrazce C, D in E onemogočeni.

 Vnosna maska.png
 Slika 4: Izborni pogoji za izpis poročila
 
V prikazu zajetih dokumentov se prikažejo podatki o fakturah, ki imajo ustrezne podatke in so zajeti v poročilo v posamezni del obrazca.
 
Primer prikaza zajetih dokumentov za del obrazca A in C:
 
 Rekapitulacijsko4.png
 Slika 5: Seznam zajetih dokumentov v A delu obrazca za tekoče obdobje
 
Primer C pregleda.png

Slika 6: Seznam zajetih dokumentov v C delu obrazca za tekoče obdobje

V meniju Popravki podatkov za obdobje po 1. 1. 2020 se vnesejo popravki za posamezne dele obrazca.
 
Popravki .png
Slika 7: Izbor, za kateri del obrazca se izvajajo popravki
 
 Vnos popravkov za A.png

 Slika 8: Primer vnosa popravkov podatkov za del obrazca A, ki se izpiše v B delu obrazca

 

Vnos popravkov za C.png
Slika 9: Primer vnosa popravka podatkov za del obrazca C, ki se izpiše v delu obrazca F

Na enak način se vnesejo podatki za popravke dela obrazca D in E, ki se izpišejo v delu obrazca F in G.

Za potrebe poročanja RK v delu obrazca E se je na Konsignacijski prenosnici dodelala opcija zamenjava partnerja.

K prenosnice.png
Slika 10: Možnost menjave partnerja na K-prenosnici

Poročilo lahko izdelate kot papirnati obrazec ali kot XML datoteko "vies-kp_2020_1.XML" XML datoteko dobimo, če na izbornih podatkih v polju XML označimo s kljukico in pritisnemo gumb Natisni.

Če te kljukice ni, potem se izpiše papirni obrazec z vsemi deli obrazca.

Primer izpisa papirnatega obrazca:

Izpis A.png

Izpis B2.png

Izpis C.png

Izpis D.png

E del izpisa.png
Izpis F.png

Izpis G.png

Slika 11: Izpis obrazca