Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_DDV_Rekapitulacijsko

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​

Glavna knjiga - Rekapitulacijsko poročilo


 
 

Poročilo je namenjeno za poročanje dobav in storitev v EU.

Obrazec je predpisan. Lahko se ga izpisuje v papirni obliki in možna je izdelava XML datoteke za poročanje na FURS.

KDO predloži poročilo
Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago in opravil storitve, v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV.
KDAJ mora zavezanec predložiti poročilo
Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar predloži do 20. 2.). V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem mesecu, opravi osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah.
KJE IN KAKO predložiti poročilo
Obrazec RP-O davčni zavezanec predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.