Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Last modified at 9.10.2012 12:18 by LOCALMIT\tibor

Navodila in spremembe med izdajami

Navodila vedno opisujejo delovanje zadnje izdaje programa. 

V primeru, ko se spremeni funkcionalnost delovanja, se obstoječa stran navodil kopira v novo stran. V glavi strani se napiše za katero izdajo so bila navodila napisana.

Izdaje.png

 

Slika 1 - Primer kako označimo izdajo

 

Ostale spremembe med izdajami se označijo (izdaja 896-000)  in obrazložijo v rednih navodilih.