Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
​​

Saop-Proizvodnja-215.png


Pozdravljeni v navodilih za Saop Proizvodnja

Seyfor d.o.o.

 

Predlagamo vam, da si najprej natančno preberete navodila. Tako bo vaše delo s programom potekalo nemoteno. Prva poglavja navodil govorijo na splošno o uporabi Saop Proizvodnja. V poglavju "Kako začeti" najdemo Osnove dela s programskim paketom Saop Proizvodnja, kjer imamo razloženo, kaj pomenijo posamezne tipke, okna, izbirniki. V poglavju "Napotki za šifriranje" se boste seznanili s številčnimi seznami (šifranti), ki jih morate napolniti preden začnete vnašati dokumente.

Za uspešno delo z Saop Proizvodnjo je nujna pravilna nastavitev vseh vrst dokumentov, ki se uporabljajo v podjetju. Posebno skrb je potrebno nameniti skladiščem in potem materialnih prometov. Vsled tega priporočamo branje poglavja "Komerciala z logistiko". Proizvodna podjetja, torej tista, ki uporabljajo delovne naloge, naj si preberejo še poglavje "Proizvodnja". Ostali lahko ta poglavja izpustijo. Poglavja od tu naprej sledijo razporeditvi menijev v programih. Ko smo seznanjeni z osnovami, lahko začnemo z vpisovanjem šifrantov in nastavitvami programskega paketa.  

Pri delu s programom Vam želimo čim več uspeha!

Razvojna ekipa Seyfor d.o.o., ekipa Saop Proizvodnja


 

 

 

 

​ ​​​​​