Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

eRAČUNI_GOTOVINKSKI

MIT navodila za uporabo programa Orkester

eRačuni in Gotovinski računi:


Zakonska podlaga: http://www.zvezarfr.si/doc/pdf/IKS_12-2014_Ovbezno_izdajanje_e-racunov.pdf

Prodaja za gotovino in plačilne kartice:
Če proračunski uporabniki od drugih proračunskih uporabnikov prejmejo gotovinsko plačilo ali če z gotovino plačajo drugim pravnim ali fizičnim osebam, jim ni treba izdajati e-računov. Upoštevati pa morajo pravila poslovanja z gotovino, ki jih določajo davčni predpisi. Enako velja za plačilne kartice. 

Ministrstvo za finance v odgovoru Zvezi RFR z dne 25. septembra 2014 táko rešitev potrjuje:
»Obveznost izdajanja e-računov in posredovanja e-računov prek UJP oziroma procesnih centrov ne velja v naslednjih primerih:
- če proračunski uporabnik (kupec blaga ali naročnik storitev) plača blago/storitev z gotovino pri blagajni na maloprodajnih mestih prodajalca/izvajalca (primer: cestnina, parkirnina, nakup vozovnic in vstopnic/kart, gostinske storitve, nakup živil in pijače ali drugega blaga v trgovini ipd.);
- če proračunski uporabnik (kupec blaga ali naročnik storitev) pri blagajni na maloprodajnih mestih ali prek spletne aplikacije prodajalca/izvajalca plača blago/storitev brezgotovinsko, in sicer s plačilno, kreditno ali drugo kartico, na kateri je ustrezno denarno dobroimetje oziroma elektronski denar, ali prek sistema mobilne telefonije (npr. moneta) ali prek sistema spletnega bančništva.«

​                                                                                            

​eRačun lahko pripravimo tudi za gotovinski račun. V tem primeru se v XML eRačuna zapišejo podatki davčne potrditve: ZOI koda, EOR koda, davčna številka izstavljalca računa in čas izstavitve. ​


Priprava gotovinskega računa ne zahteva priprave eRačuna, če je partner tako označen. 

Kontrola se izvaja na polje ESLOG_XML in FILE1 samo za račune, ki NIMAJO vpisane blagajne.

Če je račun že knjižen, je potrebno potrditi Ponovno pripravo XML. 

Če opcija ni aktivna, je potrebno uporabniku ali skupini dodati pravico FA_ERAC_IZP.​