Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

ZGS_ODLOCBEOdločba Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS)

Revirni gozdar na krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije praviloma ob koncu leta za naslednje leto vsebinsko in prostorsko določi potrebna dela za letni program vlaganj v gozdove, na podlagi katerega potem izdaja odločbe. 

Odločba določa vrsto in obseg dela ter način oziroma kakovost dela in rok izvedbe.

V modulu Javna naročila, Odločbe uvozimo odločbe ZGS iz CVS datoteke. Nastavljivi vmesnik za uvoz omogoča branje datoteke po ločilu vejica. Posamezni podatek ( stolpec podatkov)  označimo z zaporedno črko A,B,C...

Aktualna struktura podatkov na dan 25.05.2017 je naslednja: 
UvozZGS_stuktura.jpg