Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_KOPIRANJE

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov - Kopiranje prejetih računov

 

V programskem meniju Dokumenti / Prejeti računi je opcija desnega menija 'Kopiranje računa' aktivna pri izboru statusa računov neknjiženo ali knjiženo.

S klikom na vrstico izberemo račun, ki ga želimo kopirati. Vpišemo želene nove datume za nov, kopiran račun, ki ima status neknjiženo.

Račun se lahko kopira z višjim zneskom od originalnega, a mora imeti znesek enak predznak, kot osnovni račun.

Dopolniti moramo podatke o podpisniku in datum vrnitve iz podpisa. Preostale podatke dopolnimo na novem zapisu računa. Preverimo pozicije.

Na kopiranem računu se ustrezno pripravijo tudi pozicije glede na vpisani podatek o znesku kopiranega računa. 

Z izdajo 909.000 je omogočen izbor, da se ob kopiranju računa na nov dokument shranijo tudi priponke prvotnega dokumenta (primer, ko je potrebno zaradi različnih oznak računa ali konta obveznosti shraniti račun na dva zapisa). Izbor kopiranja priponk se ne ohrani za naslednje kopiranje.ZAJ_Kopiranje_909000.jpg
Slika 1: Kopiranje prejetega računa v nov zapis v programskem paketu Zajem prejetih računov