Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

WEB_PODPISOVANJE_NN

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Podpisovanje nabavnih naročilnic preko spletnega vmesnika

 

Nabavno naročilnico vnesemo v programu Nabava oziroma preko spletnega vmesnika Nabava. Spletni vmesnik shrani podatke v iste tabele kot je redni program Nabava.

Dokumentu določimo podpisno verigo in tako z enim korakom določimo vse podpisnike, ki morajo dokument podpisati.

Podpisnik se prijavi v spletno podpisovanje - filter Nepodpisani - in tako vidi seznam dokumentov, ki ga čakajo za odobritev.

Podpisniku se odpre shranjena slika nabavne naročilnice (pdf).

Klik na ikono Priponke omogoča vpogled na ostale priponke vezane na Nabavno naročilnico. Pogleda lahko tudi priponko od Nabavne pogodbe, če je le-ta izbrana na nabavni naročilnici.

Pozicije Nabavne naročilnice vidi z razširitvijo osnovne vrstice dokumenta. Polja pozicij si lahko prilagodi želenemu vrstnemu redu.

Dokument preko ikon spodaj desno:

- Podpiše

- Podpiše in doda opombo

- Zavrne in doda opombo

 

Sledi odobritev naslednjega podpisnika. Ko zadnji podpisnik naročilnico odobri, se status dokumenta v programu Nabava, WebNabava spremeni tako, da je dovoljen izpis oziroma pošiljanje naročilnice preko emeila.

 

 WEB_Podpisovanje_NN.jpg