Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Načrt_PO

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti: Načrt prilivov in odlivov

  
Z opcijo lahko pripravimo pregled prilivov in odlivov na želeni datum. V pregledu so vključeni računi, kateri so na izbrani datum odprti. V posamezne stolpce zapadlosti npr. od 0-30, 30-60... so vključeni zapadli računi glede na datum iz vstopa. Ne zapadli računi so vključeni le v rubriki prilivi oziroma odlivi.

SAK_PRILIVI_ODPLIVI_905_1.jpg
Slika 2: Vstopno okno poročila v Saldakonti​


Omejitveni pogoji ob vstopu v pripravo poročila:
- enota - organizacijska enota (opcija);
- stroškovno mesto - šifra stroškovnega mesta , * - vse
- projekt -  šifra projekta , * - vse
- partner - šifra partnerja (* - vsi partnerji);
- Konto  - konkreten saldakontni konto prilivov, odlivov, lahko razred ali * - vsa konta, lahko K-kupci, D-dobavitelji
- simbol - šifra simbola, * - vse
- država - šifra države , * - vse
- referent - šifra referenta , * - vse
- potnik - šifra potnika, * - vse
- odprto na dan - datum, do katerega pregledujemo plan

Urejeno po -  možnost različnega vrstnega reda oziroma filtra podatkov
- zneski -  originalni zneski ali preračun na denarno enoto 
- računi iz pomožnih knjig - možnost izbora se vklopi v primeru pregleda po projektih ali stroškovnih mestih, kjer je potrebno podatke prikazati iz izvora (FA, ZAJ) 

 SA_Načrt prilivov in odlivov.jpg

Slika 2:  Pregled podatkov na pregledu z možnostmi desnega menija

Plačila v teku: že plačani plačilni nalogui v programu Plačilni promet, ki imajo status "v teku" in za njih še nimamo knjiženega izpiska. 
Odprta plačila: že knjižena plačila, za katera pa še nimamo veznega dokumenta - še ni zaprto plačilo z računom.

SA_Načrt prilivov in odlivov_seštevki.jpgSA_Načrt prilivov in odlivov pregled.jpgZ ikono Povezave lahko pregledujemo tudi že pripravljene rezervacije (nove Kompenzacije, rezervacije).

SA_Načrt prilivov in odlivov pregled_rezerv.jpgnazaj na navodila za Saldakonti

nazaj na navodila za Poročila