Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Predvidena_plačila

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​
​​​
​​​​​Predvidena plačila (OSAK245)
Opcija je namenjena spremljanju predvidene/plačane realizacije in stroškov. 
Na prejetih in na izdanih računih uporabnik vnese predviden način plačila računa. V Saldakontih pa s pripravo poročila spremljamo predvideno/plačano realizacijo.

1. Šifrat Predvidena plačila: 
Šifrant je dostopen v programu Fakturiranje, Saldakonti in Zajem prejetih računov. Ob odprtju šifranta se odpre tudi poročilo v Saldakontih. 

Polja za vnos:
Šifra predvidenega plačila: poljubna šifra 
Opis: poljuben naziv predvidenega plačila
Odstotek: če vpišemo odstotek, bo program izvedel preračun zneska za plačilo glede na vneseni odstotek
Aktiven: možnost 0 - aktiven in 9 - neaktiven (ne ponudi za izbor)
Predvidena_placila_1.JPG 
 
2. Vnos predvidenega plačila na Izdani račun:
Vpis izvedemo z vnosom zneska ali odstotka. 
Predvidena_placila_2.JPG

Predvidena_placila_7.JPG3. Vnos predvidenega plačila na prejeti račun:
Predvidena_placila_3.JPG 

Predvidena_placila_8.JPG


 
4. Saldakonti:  
9937375.JPG
9935418_1.JPG

 
 
Predvidena_placila_9.JPG 

Vpis rezervacij in vezav:

9935418_2.JPG

Rezervacje so pripravljene v meniju ​Dokumenti \ Rezervacije - začasne knjižbe
 

9935418_3.JPG 


Za pripravljene rezervacije se naredijo začasne knjižbe in zmanjša se NETO saldo. 

 
4. Plačilni promet: 
 Pri pripravi plačil v Plačilnem prometu lahko Preko ikone Povezave pogledamo, na kakšen način je bilo v Zajemu prejetih računov definiran način plačila.

PLP_9935616.JPG

Tabele:

VSI_PREDPL - šifrant predvidenih plačil
MBK_FA_PREDPLAC - specifikacija predvidenih plačil za izdano fakturo
ZAJ_PF_PREDPLAC - specifikacija predvidenih plačil za prejeto fakturo