Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_KOS_Menjava komponente kosovnic

MIT navodila za uporabo programa Orkester

 Menjava komponente in lokacij kosovnic

 

Omogoča zamenjavo obstoječe komponente (material, polizdelek, storitev) z novo. Pri menjavi se lahko omejimo samo na določeno območje (Pol)Izdelkov in še dodatno omejimo s klasifikatorjem artikla.
 
Menjave komponent imajo dva podmenija:
  • Izvedi menjavo - pregled in izvedba predvidenih menjav
  • Preglej menjavo - arhiv izvedenih menjav
 
PZ_Menjava_komponente.png 

Slika 1 - Meni menjav

 

 

Pregled menjave komponent kosovnice  

Menjave lokacij v kosovnici

 

 Pre​dizbor podatkov za izvedbo menjave

 
 Izberemo meni Izvedi menjave, da se odpre okno za nastavitve pogojev menjave. Izborni pogoji so:
  • Območje (Pol)Izdelkov (artiklov) od šifre do šifre
  • Klasifikator artikla
  • Stara komponenta - komponenta, ki se menja
  • Nova komponenta
Dodatni pogoji menjave se izberejo samo za specifične namene, pri redni menjavi jih ni potrebno vključevati.
 
 
PZ_Menjava_komponente_01.png 

Slika 2 - Menjava komponente kosovnic

 
 
Po določitvi pogojev menjave komponent se zbrani podatki prikažejo v pregledu, kjer se pregledajo. Predlagane menjave v glavi pregleda lahko ročno posamezno spremenimo ali preko menija na desni klik Označi vse / Odznači vse.
 
PZ_Menjava_komponente_02.png 

Slika 3 - Pregled predloga menjav komponent

 
Pri menjavi komponent se lahko zgodi, da nova komponenta v kosovnici že obstaja. V takem primeru program izpiše obvestilo in za tak primer ne izvede menjave. Iste komponente v kosovnici je potrebno ločiti s številko operacije, polje OP.