Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PS_Potni_nalog_meni_Večdnevni

MIT navodila za uporabo programa MIT

Potni stroški - Večdnevni vnos službene poti

Pomočnik omogoča na enostaven način vnos večdnevne službene poti.

Vnesem datuma in čas odhoda in datum in čas prihoda (kontrola na datum veljave potnega naloga od-do). Ponudi se prvi dan službene poti iz potnega naloga.

Ponudi se država iz potnega naloga. Lahko jo spremenimo, izberemo iz šifranta držav. Država je pomembna pri vpisu dnevnic iz šifranta dnevnic. Pri vpisu vrste dnevnice se bodo upoštevale le dnevnice z isto šifro države kot je država na poziciji obračuna potnega naloga.

Izberemo oznako relacije iz šifranta relacij. V prosti opis se ponudi tekst od izbrane relacije. Naziv lahko prosto dopolnimo in spremenimo.

Glede na izbrano vozilo službene poti na potnem nalogu, se bodo na pomočniku vklopila polja stanje števca na začetku / koncu službene poti oziroma skupno število prevoženih kilometrov. Delovanje je torej odvisno od nastavitve Način vnosa KM v šifrantu vozil.

Podatki o relaciji, kilometrih, stanju števca, se bodo po potrditvi vpisali na 1. pozicijo od kreiranih pozicij obračuna potnih stroškov.

Podatki o dnevnici se bodo preračunali in vpisali na vse kreirane pozicije glede na čas odsotnosti na posamezni poziciji.

V primeru, da smo imeli na službeni poti del stroškov prehrane krito na drug način in ne pripada celotna dnevnica, je potrebno popravek izvesti preko opcije korekture (odstotek zvišanja/znižanja).

 PS_Večdnevni_vnos.JPG


Slika 1 - Opcija za dodajanje večdnevne realizacije službene poti

Ob shranitvi program kreira zapise (pozicije) za vsak dan - ena pozicija (vpis ure od-do).

Avtomatizem vpisa dnevnic bo deloval pod pogojem, da imamo za izbrano državo ustrezno vpisane dnevnice v šifrantu dnevnic, ki bodo pokrile tako primer, ko dnevnice ni, znižano, polovično, celo dnevnico.

PS_Večdnevni_vnos1.JPGSlika 2 - Avtomatsko pripravljene postavke realizacije po dnevih


Z izdajo 914.000 dopolnitev programa, da se pri dnevnici upošteva denarna enota iz šifranta dnevnic za državo vpisano na glavi potnega naloga. Tečaj za preračun dnevnice se upošteva iz šifranta tečajne liste na datum veljave do katerega je potni nalog izdan. 

Pri prenosu v saldakonte je omogočen izbor ali prenašamo v originalni denarni enoti ali preračunano v EUR. Če prenašamo v originalni denarni enoti dnevnice (npr. USD) moramo obvezno poskrbeti, da je konto obveznosti v kontnem načrtu označen, da ga vodimo v tuji denarni enoti npr. USD.

Primer službene poti:

1.3.19 od 08:00:00 do 3.3.19 - 20:00:00

Prva pozicija 1.3.19 od 08:00:00 do 2.3.19 - 08:00:00=24 ur - 1 cela dnevnica

Druga pozicija 2.3.19 od 08:00:00 do 3.3.19 - 08:00:00=24 ur - 1 cela dnevnica

Tretja pozicija 3.3.19 od 08:00:01 do 3.3.19 - 20:00:00 = 12 ur - pol dnevnice

nazaj na navodila za Potne stroške